فناوری پکیج تصفیه پساب های صنعتی رونمایی شد

فناوری پکیج تصفیه پساب های صنعتی رونمایی شد

دستگاه پکیج تصفیه پساب های صنعتی به همت تیم تحقیقاتی نانو پلیمر واحد علوم و تحقیقات در نمایشگاه فناوری نانو رونمایی شد.
سعید بازگیر مدیرگروه مهندسی پلیمر و سرپرست تیم تحقیقاتی نانو پلیمر واحد علوم و تحقیقات در نمایشگاه بین المللی فناوری نانو ، پکیج تصفیه پساب های صنعتی را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این واحد دانشگاهی در زمینه فناوری نانو رونمایی کرد و افزود: این پکیج از اجزای مختلفی تشکیل شده است و در ساختار آن نانورس( nanoclay) ، ارگانوکلی (organoclay)، و نانو فایبر(به عنوان میکرو *****) استفاده شده است.

وی با بیان اینکه تمایز مهم و کلیدی این پکیج تصفیه نسبت به سایر روش ها، مدت زمانی است که در تصفیه پساب های صنعتی نیاز دارد، گفت: زمان لازم برای تصفیه با استفاده از این پکیج، 4 تا 5 دقیقه است ، این در حالی است که در روش های شیمیایی و بیولوژیکی زمانی بین 6 تا 12 ساعت برای تصفیه پساب های صنعتی مورد نیاز است.

بازگیر ، کم حجم بودن و حمل و نقل آسان این پکیج تصفیه را از دیگر مزایای آن دانست و تصریح کرد : پکیج تصفیه پساب های صنعتی در بسیاری از صنایع از جمله صنایع نفت ،روغن، معدن ،رنگ و … کاربرد دارد، که البته بیشترین فعالیت صورت گرفته از سوی واحد علوم و تحقیقات به کمک این دستگاه در زمینه تصفیه پساب های نفتی بوده است.

تیم تحقیقاتی نانو پلیمر واحد علوم و تحقیقات در این دوره از نمایشگاه بین المللی فناوری نانو از دستاوردهای علمی این واحد دانشگاهی همچون پکیج تصفیه پساب های صنعتی ، نانورس، نانوپیگمنت، نانوجاذب ها،نانوالیاف، نانو الیاف و *****اسیون، *****اسیون آب و پساب رونمایی کرده است.

zp8497586rq

اشتراک گذاری این نوشته