روش های استريليزاسيون با دمای پايين؛ فرمالدهيد، اتيلن اكسايد و پلاسما

روش های استريليزاسيون با دمای پايين؛ فرمالدهيد، اتيلن اكسايد و پلاسما

در ايالات متحده آمريكا، سالانه حدود 5/46 ميليون عمل جراحي و حدود 5 ميليون آندوسكوپي دستگاه گوارش صورت مي‌ گيرد . به طور حتم هر عمل جراحي منجر به پاره كردن يا تماس مستقيم وسايل و ابزار جراحي با غشاء مخاطي بيمار مي‌شود. بنابراين عدم استريل صحيح ابزار جراحي نه تنها موجب انتقال بيماري از فردي به فرد ديگر (مانند ويروس هپاتيت ب) مي‌شود بلكه باعث انتقال بيماري از محيط به بيمار نيز مي‌شود (سودوموناس آئروژينوزا ).

مطالعات نشان مي‌دهد همه ساله حدود1/4 ميليون از افراد جامعه در اروپا دچار عفونت‌هاي بيمـارستـانـي مـي‌شوند كه 000/37 مورد آن به مــرگ مـنـجــر مــي‌شــود. بــر اســاس گــزارش سازمان كنترل بيماري‌ها در امريكا تعداد مرگ و مير بر اثر عفونت‌هاي بيمارستاني 000/99 نفر اعلام شده كه اين عدد با ميزان مرگ و مير بر اثر ايدز، سرطان سينه و تصادفات جاده‌اي برابري مـي‌كنـد. سـازمـان بهـداشـت جهـاني در سال 2002 اعـلام كرد ميزان 1/11% ازبيماران مراجعه كننده به مراكز درماني در مديترانه‌ي شرقي و 10% در آسـيـــاي جـنـــوب شــرقــي بــه عـفــونــت‌هــاي بيمارستاني دچار مي‌شوند.

تــــــاكـــنـــــون روش هـــــاي مــخــتــلــفـــــي بـــــراي اسـتـريـلـيـزاسـيـون ابـزار و تـجـهيزات پزشكي به جامعه‌ي پزشكي ارائه شده است. روش هاي اسـتـريـلـيـزاسـيـون بـه دو دسـتـه دمـاي بـالا مـانند اسـتــريـلـيــزاسـيــون بـخــار و دمــاي پـايـيـن شـامـل فــرمــالــدهـيـد، اتيلـن اكسـايـد و استـريليـزاسيـون پلاسما تقسيم مي‌شوند. در اين مقاله روش‌هاي استريليزاسيون با دماي پايين با يكديگر مقايسه خواهند شد.

نویسنده: فاطمه بامداد، کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه surrey انگلستان

دانلود مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *