آموزشهای زیست محیطی گامی برای تحقق معماری پایدار

آموزشهای زیست محیطی گامی برای تحقق معماری پایدار

با توجه به اینکه روز به روز صدمات بیشتری به محیط زیست وارد می‌شود به خاطر عدم آشنایی با مفاهیم آن و نیز به خاطر عدم توجه به تعریف آن که البته ساخت و سازهای بیشماری که طی سالهای اخیر بدون توجه به شرایط زیست محیطی مزید بر علت شده، لذا معماران و صاحب‌نظران را بر آن داشته تا طی آشنا ساختن دست‌اندرکاران با محیط زیست و شرایط زیست محیطی، گامی در بهبود اوضاع بردارند، چرا که عواقب این ناآگاهی و عدم شناخت منجر به از بین رفتن و نابودی اکوسیستم طبیعی می‌شود و نیز تغییرات آب و هوایی را بدنبال دارد.
اینکه چرا و چگونه می‌توان اقداماتی را برای ایجاد یک معماری متناسب با شرایط زیست محیطی جهت پایداری منابع زمینی انجام داد، مبحث این مقاله می‌باشد.

آموزشهای زیست محیطی گامی برای تحقق معماری پایدار

ارسال کننده: رویا حسنی دخت

 

با توجه به اینکه روز به روز صدمات بیشتری به محیط زیست وارد می‌شود به خاطر عدم آشنایی با مفاهیم آن و نیز به خاطر عدم توجه به تعریف آن که البته ساخت و سازهای بیشماری که طی سالهای اخیر بدون توجه به شرایط زیست محیطی مزید بر علت شده، لذا معماران و صاحب‌نظران را بر آن داشته تا طی آشنا ساختن دست‌اندرکاران با محیط زیست و شرایط زیست محیطی، گامی در بهبود اوضاع بردارند، چرا که عواقب این ناآگاهی و عدم شناخت منجر به از بین رفتن و نابودی اکوسیستم طبیعی می‌شود و نیز تغییرات آب و هوایی را بدنبال دارد.
اینکه چرا و چگونه می‌توان اقداماتی را برای ایجاد یک معماری متناسب با شرایط زیست محیطی جهت پایداری منابع زمینی انجام داد، مبحث این مقاله می‌باشد.
آپلود مقاله یا پروژه
paper 3.pdf

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *