آموزش ابزاردقیق (قسمت اول)

آموزش ابزاردقیق (قسمت اول)

آموزش ابزاردقیق (قسمت اول)

ابزاردقيق: علم اندازه گيري
وظايف گروه ابزاردقيق :
طراحي تيم مهندسي

ساخت: نصب تجهيزات:
*نصب طبق نقشه هاي موجود
* كاليبره وتست*راه اندازي
كارعادي :
1- تعمیرات
2-نگهداری
3-اصلاح حلقه ها
4-تعمیرات دوره ای
معرفي گروههاي تعميراتي :
ماشينري : موتورهاژنراتورها
مكانيك : نصب وتعميرات مكانيكي
برق صنعتي وسيم كشي
ابزاردقيقتعریف:كارابزاردقيق،اعمال كنترل است روي سيستم ابزاردقيقي . كنترل عبارت است ازايجادتعادل بين تغذيه واحتياج پارامترهاي اندازه گيري درسيالات :
*اندازه گيري دما *اندازه گيري فشار *اندازه گيريجريان
*اندازه گيري سطح *اندازه گيري سرعت *آنالايزردما :
ميزان گرمي وسردي هرجسم را دماي آن جسم گويند .
اندازه گيري : مقايسةيك كميت باكميت استاندارد .
واحداستانداردطول : متر،واحداستانداردجرم : كيلوگرم
واحداستاندارد دما : سانتيگراد(سيلسيوس)،فارنهايت،كلوين،رانكين .
براي بدست آوردن واحدهاي دما،سه كميت رادرنظرميگيريم :
حدپاييني،حدبالايي،اندازةاستاندارد .
كلوين و رانكلين،حدبالايي ندارند و حدپاييني آنها،صفرمطلق است . درجه بندي كلوين برحسب واحدسيلسيوس ودرجه بندي رانكين برحسب واحدفارنهايتاست.
درطبيعت حدبالايي براي دمابدست نيامده است وميتوان ماده اي را تاچندصدهزاردرجه گرم كردو حدپاييني رانقطه اي درنظرگرفته اندكه مولكولهاي ماده ازحركت ميايستندكه به اين نقطه،صفرمطلق گويند .
رابطه بين واحدهاياستاندارد دما :
f=1.8c+32 r=f+459.67

سانتيگرادوفارنهايت،اعدادمنفي راهم شامل ميشوندولي كلوين ورانكين فقط شامل اعداد مثبت هستند .

المنت هاي دما : ( Temperature Element ( TE

نحوه نمايش در روي نقشه :

بی متال : Bimetal
يك المان حرارتي است.براي اندازه گيري حرارت بكارميرود

ساختمان : تشكيل شده است ازدوتيغة فلزي غيرهمطول كه دردونقطه بهم پرچ شده اند.

عملكرد آن براساس”انبساط طولي فلزات“ميباشد. بعلت غيرهمجنس بودن فلزات زمانيكه دما بالايا پايين ميرود، انبساط وانقباض فلزات يكسان نميشود ودرنتيجه طولهايشان باهم فرق خواهدكرد وچون بهم پرچ شده اند لذا باعث خميدگي آن ميشود. كاربرد بيمتال، بیشتر در سوئیچ های حرارتی است

‐ درحالت كلي،نشاندهندة دما را با ( Temperature Gauge (TGمعرفي ميكنند.دماسنجهاي شيشه اي: Glasses Thermometer

ازابزارهاي اندازه گيري ونشاندهنده دما هستند.
اساس كار : براساس انبساط حجمی مایعات کار می کنند.
انواع دماسنجهاي شيشه اي :
*الكلي: بعلت داشتن نقطة جوش پايين، دماهاي بالاتراز٨٠درجة سانتيگراد را نميتواند اندازه بگيرد.
*جيوه اي: بعلت داشتن نقطة جوش بالا،دما را تا٣٠٠درجة سانتيگراد راهم ميتواند اندازه بگيرد.
ساختمان: اين نوع دماسنجها تشكيل شده اندازيك لولة موئين شيشه اي ويك مخزن كوچك شيشه اي درانتهاي آن . اين مخزن ولوله به يك صفحة مدرج fix شده اند.
تذكر: دردماسنجهاي جيوه اي مايع در داخل لوله به صورت محدب قرار ميگيرد ودردماسنجهاي الكلي به صورت مقعر . (اين محدب يا مقعربودن جيوه يا الكل داخل شيشه مربوط به خاصيت چسبندگي ميان الكل وشيشه ويا جيوه وشيشه است) بنابراين جهت خواندن مقداردرست دراين نوع دماسنجها، بايدبه صورت عمود به دماسنج نگاه كنيم تا خطاي ديد به حداقل برسد.

دماسنج min / Max:
ساختمان: يك لولة شيشه اي U شکل، ميلة آهني .

داخل شيشه ازجيوه ويك نوع روغن مخصوص كه داراي ضريب انبساط حجمي برابربا ضريب انبساط حجمي جيوه بوده و جرم حجمي كمترنسبت به جيوه داشته باشد وجود دارد. دوميلة آهني بعنوان شاخص روي جيوه قرار ميدهيم. زمانيكه دماي محيط افزايش مي يابد،ارتفاع جيوه درستون Maxبالاميرودچون هم جيوه وهم روغن انبساطحجمي پيدا ميكنند ودرنتيجه شاخص هم به طرف بالاحركت ميكند و وقتيكه دما كاهش مييابد،هم روغن وهم جيوه منقبض شده و ارتفاع جيوه درستون minبالاميرود. زمانيكه سطح جيوه درستونهاي MinوMaxبالا ميرود شاخص به سطح شيشه چسبيده ودماي حداقل وحداكثر را نشان ميدهد.
جهت برگرداندن ميله ها برروي جيوه ازيك آهنرباي كوچك استفاده ميشود.

اشتراک گذاری این نوشته

نظر (1)

  • hossein پاسخ به

    با سلام و خسته نباشید.لطفا اموزش ابزار دقیق را به صورت تصویری که در نیروگاه ها و مشابه ان استفاده می شود قرار دهید. با نهایت احترام:)

    تیر ۹, ۱۳۹۳ در ۲:۵۵ ق.ظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *