طراحی پارک با رویکرد پایداری در پارک ملت مهاباد

طراحی پارک با رویکرد پایداری در پارک ملت مهاباد

فضاهای سبز شهری یکی از کاربردهای مؤثردرکیفیت فضایی مناطق شهری است که با گسترش ومتراکم شدن بیش از پیش شهرها براهمیت آنها افزوده می شود. امروزه مفهوم شهرها بدون فضاي سبز در اشكال گوناگون آن، غیرقابل تصور است. گسترش شهرها باعث تشديد عوارض توسعة شهري بی رویه و ناپايدار شده است، كه تشديد آلودگي هاي محيطي از مهم ترين اين عوارض به شمار می آیدكه خود زمينه ساز از بين رفتن فضاهاي سبز درو ن شهري وتغيير كاربري اين گونه اراضي است. اهميت این پارک هاو فضاهاي سبز شهري تا بدان حد است كه امروزه وجود اين كاربري به عنوان يكي ازشاخص هاي توسعه يافتگي جوامع به حساب مي آيد. پارک های شهری به لحاظ کارکردهای زیست محیطی،اجتماعی واقتصادی موجب ارتقای کیفیت محیط شهری وبهبود سطح رفاه عمومی می شوند. پارک شهری به عنوان بخش از زیرساخت طبیعی ومؤلفه ای تآثیرگذار در سیمای شهر،محل ارتباط انسان شهرنشین وطبیعت است؛انسانی که با توسعه سریع پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیکی باطبیعت بیگانه شده است.به این ترتیب مفهوم پارک در شهرهای معاصر اهمیت بیشتری یافته وبا توجه به نیازهای روانی واجتماعی جدیدافراد،برنامه ریزی پارک های پایدار جهت احیای اکوسیستم های فراموش شده شهر ،امری ضروری به نظر می رسد.پارک پایدار موضوع جدیدی در ارتباط انسان معاصر شهری با محیط زیست پیرامونش ،مطرح می کند.دراین راستاهدف از طراحی پارک های پایدار،ایجادمکانهایی است که نیاز به انرژی های تجدید ناپذیر رابه حداقل ممکن برساند ورابطه مردم با محیط زیست را بهبود بخشد. اين تحقيق برا ي پاسخگويي به نياز طراحي پارك هاي پایدار شهري تدوين شده و با بررسي و تحليل مدارك جمع آوري شده،تعريف دقيقي از پارك شهري و اصول طراحي منظر پايدار قابل تعميم در توسعه اين پارك ها را ارائه مي دهد. هدف اصلي اين تحقيق ارائه راهكاري براي طراحي اين پارك ها و امكان توسعة آنها در قالب گسترش و توسعه عملكردي است. مطالعة موردي ، پارك ملت مهاباد است كه به عنوان فضاي سبز كلان و حياتي، درشمال غرب شهر مهاباد واقع شده است.

نویسندگان: ابراهیم الیاسی، ادریس پروزن

ارسال کننده: ابراهیم الیاسی

طراحی پارک با رویکرد پایداری در پارک ملت مهاباد

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *