فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور ( عمران)

فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور ( عمران)

نظام فنی و اجرایی ، مجموعه اصول ، روشها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی و مالی حاکم بر تهیه،اجرا، ارزشیابی و بهره برداری طرحهای عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و به کارگیری عواملدست اندرکار مربوط به آن و نیز تعیین مشخصات عوامل یاد شده و نحوۀ ارتباط بین آنهاست که بهصورت آیین نامه، دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی منتشر و در سطح کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از عوامل اصلی در کاربرد صحیح و سهل ضوابط یاد شده، تعریف دقیق واژه های کلیدی به کاررفته در آنهاست و برای این منظور، فرهنگ حاضر با گردآوری واژه های کلیدی به کار رفته در ضوابطنظام فنی و اجرایی و مقررات مربوط به آنها به همراه تعاریف مربوط تهیه شده است . واژه هایی که درضوابط مربوط تعریفی برای آنها موجود نبوده، در این فرهنگ، تعریف آنها نیز تدوین شده است.
علاوه بر واژه های نظام فنی و اجرایی، سایر واژه هایی که مستقیماً به نظام فنی و اجرایی مربوط نیست ولی مورد نیاز دست اندرکاران طرحهای عمرانی است، از مقررات عمومی استخراج و در این فرهنگ درج شده است.
نظام فنی و اجرایی ، مجموعه اصول ، روشها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی و مالی حاکم بر تهیه،اجرا، ارزشیابی و بهره برداری طرحهای عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و به کارگیری عواملدست اندرکار مربوط به آن و نیز تعیین مشخصات عوامل یاد شده و نحوۀ ارتباط بین آنهاست که بهصورت آیین نامه، دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی منتشر و در سطح کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از عوامل اصلی در کاربرد صحیح و سهل ضوابط یاد شده، تعریف دقیق واژه های کلیدی به کاررفته در آنهاست و برای این منظور، فرهنگ حاضر با گردآوری واژه های کلیدی به کار رفته در ضوابطنظام فنی و اجرایی و مقررات مربوط به آنها به همراه تعاریف مربوط تهیه شده است . واژه هایی که درضوابط مربوط تعریفی برای آنها موجود نبوده، در این فرهنگ، تعریف آنها نیز تدوین شده است.
علاوه بر واژه های نظام فنی و اجرایی، سایر واژه هایی که مستقیماً به نظام فنی و اجرایی مربوط نیست ولی مورد نیاز دست اندرکاران طرحهای عمرانی است، از مقررات عمومی استخراج و در این فرهنگ درج شده است.
این فرهنگ شامل 1440 واژه است که از 80 مرجع فارسی و 22 مرجع خارجی گردآوری شده است .

این مجموعه شامل واژه‌های ذیل می باشد که خود شامل زیر مجموعه‌های دیگری می باشد.
واژه های مدیریت پروژه
واژه های معیارهای فنی
رشته‌های کاری
واژه های قراردادها و شرح خدمات
واژه های قیمتها و تعرفه ها
واژه های تشخیص صلاحیت، ارجاع کار و ارزشیابی
واژه های نظارت و ارزیابی طرح ها
واژه های نظارت و ارزیابی طرح ها

اشتراک گذاری این نوشته

نظر (1)

  • امیررضا حدادي آملي پاسخ به

    چه جالب نظرم ميشه داد!!!!!!!!!!!

    دی ۲۳, ۱۳۸۹ در ۱۱:۱۴ ب.ظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *