امكان سنجی فنی – اقتصادی پروژه های نيروگاهی

امكان سنجی فنی – اقتصادی پروژه های نيروگاهی

در اين مقاله روش تهيه گزارش امكان سنجي فني – اقتصادي احداث يك نيروگاه ارائه مي گردد . اين روش كه براساس تجربيات مولفين در پروژه هاي نيروگاهي و نيز نمونه هاي مشابه در ساير كشو رها تهيه شده است، دو ديدگاه مالي و فني را پيش از ساخت يك نيروگاه مورد ارزيابي قرار مي دهد . در اين راستا ابتدا ضرورت نياز به پروژه بررسي شده و بر اين اساس ويژگيهاي مورد نياز جهت مكان احداث نيروگاه مورد توجه قرار مي گيرد . پس از اين مرحله سيستم هاي مكانيكي و الكتريكي نيروگاه مورد نظر با توجه به داده هاي موجود و تجربيات حاصل از پروژه هاي قبلي بررسي و انتخاب مي گردد . سپس براساس نتايج حاصل از برآورد سيستم هاي مكانيكي و الكتريكي، احجام ساختماني مورد نياز پروژه مورد محاسبه قرار مي گيرد . نتايج حاصله به عنوان بخشي از ورودي هاي مدل مالي تهيه شده ، مورد پردازش قرار مي گيرد . مدل مالي پروژه با توجه به شرايط پروژه و ويژگيهاي آن از لحاظ مالي و نيز با توجه به هزينه هاي مربوط به تجهيزات فني و نيز ديگر موارد قابل توجه، هزينه تمام شده پروژه، هزينه توليد بصورت Euro/kW و نيز سناريوهاي مختلف تعرفه فروش برق را مورد محاسبه قرار مي دهد.

دانلود مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *