پايان نامه بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط يك توپك هوشمند

پايان نامه بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط يك توپك هوشمند

عنوان پایان نامه : بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط يك توپك هوشمند

مقطع: کارشناسی برق-کنترل

چکیده:

در اين پژوهش, فناوري لازم به منظور طراحي توپك هاي هوشمند از نوع UT ,MFL مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرند. بدين ترتيب پس از ارائه مطالب مقدمه پايان نامه در فصل اول, به معرفي خصوصيات و ويژگي هاي خط لوله و دلايل توپك راني در آن و انواع توپك ها و ابزار مورد نياز در خطوط لوله جهت توپك راني در فصل دوم مي پردازيم. فصل سوم را به معرفي روش هاي مختلف تشخيص نقص در خط لوله اختصاص داده ايم. از آنجا كه در اين پايان نامه هدف بررسي توپ كهاي هوشمند است در نتيجه روي رو شهاي ديگر كمتر تأمل مي كنيم ومنظور تنها معرفي آنهاست. در انتهاي بخش سوم روش UT


مفص لتر معرفي خواهد شد. چون فناوري MFL گسترده تر و كاربرد آن در ايران بيشتر است و تجرب ههاي گذشته در ايران هم از اين فناوري بهره گرفت هاند فصل چهارم را منحصراً به معرفي اين فناوري اختصاص خواهيم داد. امروزه براي بالا بردن دقت فناوري MFL علاوه بر پروب هال از پروب جريا نهاي گردابي نيز استفاده م يكنند كه اين مطالب هم در فصل چهارم ارائه خواهد شد. در پايان در فصل پنجم به ارائه جمع بندي از كل فعاليت توپ كراني از ابتداي پيش آمدن ضرورت انجام آن تا مرحله پردازش اطلاعات و انجام تعميرات روي خطوط لوله با مد نظر داشتن دو عمليات توپك راني در خطوط لوله ايران مي پردازيم و در نهايت نتايج به دست آمده و پيشنهادات خود جهت ادامه اين فعاليت را ارائه مي دهيم. به منظور تهيه مطالب اين پايان نامه از مراجع بسيار متنوعي استفاده شده است . اميد است مورد استفاده دانشجويان ,محققين ,متخصصين و ارباب صنعت كشور قرار گيرد


فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه ای بر توپك راني

فصل دوم:هدف از توپك راني و انواع توپك

فصل سوم:روش هاي تشخيص نقص در خطوط لوله

فصل چهارم:استفاده از نشتي شارمغناطيسي در تشخيص عيوب خطوط لوله نفت و گاز

فصل پنجم:جمع بندي و پيشنهادات

شما میتوانید این پایان نامه را در 169 صفحه و بصورت pdf از این لینک دریافت کنید

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *