دانلود مقالات بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (psc2013)

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق

دانلود مقالات بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (psc2013)

دانلود مقالات بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (psc2013)

تو این تاپیک قصد دارم مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق سال ۱۳۹۲ رو خدمت دوستان معرفی کنم در ضمن دوستان میتوانند این مقالات را از انجمن نواندیشان در تاپیک زیر دانلود کنند.

مقالات ارائه شده به بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق:

 1. ارائه روش جدید در ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی بر اساس سیستم استخراج نقطه اکسترمم
 2. جایابی واحدهای خورشیدی به منظور کاهش هزینه های سالیانه سیستم توزیع با استفاده از راهکار احتمالاتی
 3. بررسی تاثیر توربینهای بادی دو سو تغذیه بر روی پایداری ولتاژ شبکه های توزیع
 4. تحلیل تنش دیسک ترمز توربین بادی مگاواتی در حالت ترمزگیری عادی و اضطراری
 5. ضریب رفتار لرزه ای برای توربینهای بادی دو مگاواتی با برج فولادی لوله ای
 6. طراحی و ساخت اولین نمونه آزمایشگاهی ذخیره ساز انرژی مبتنی بر هوای فشرده در کشور
 7. تعیین دقیق ماکزیمم ساعات آفتابی برای آرایش های مختلف پنلهای خورشیدی به کمک یک آرایش خاص پنل
 8. استراتژی های کنترل رزونانسی برای بهبود عملکرد مستقل سیستم تبدیل انرژی باد با سرعت متغییر
 9. ارزیابی اثرات اضافه شدن ۵۰۰ مگاوات واحد جدید بادی در شبکه خراسان از نقطه نظر قابلیت اطمینان و پایداری شبکه
 10. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مستقل باد/فتوولتائیک/دیزل/ذخیره ساز در حضور خودروهای الکتریکی
 11. مزرعه بادی بینالود و تطابق FRT طرح توسعه و استخراج مشخصه جهت بازنگری تنظیم رله های حفاظتی E.ON آن با گریدکد
 12. مقایسه روش های استخراج حداکثر توان در سیستم های توربین بادی توان متوسط و توان بالا
 13. استفاده از مبدل افزایشی-کاهشی(NBBC) و کنترلر مد لغزشی برای ردیابی نقطه ماکزیمم توان در آرایه های خورشیدی
 14. یک روش ابداعی کنترل بهینه جهت تعقیب قله توان در توربین باد بدون حسگر سرعت با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور
 15. تأثیر بکارگیری واحد برق آبی کوچک در سیستم ترکیبی بادی، خورشیدی و هیدروژنی جهت تأمین برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ آب
 16. آشکارسازی اشباع CT مبتنی بر روش ریخت شناسی ریاضیاتی و جبرانسازی جریان ثانویه با روش LSE
 17. بهبود پایداری ولتاژ توسط UPFC با استفاده از الگوریتم پخشبار پیوستهCPF
 18. ارائه ***** اکتیو سری مبتنی بر مبدل خازن شناور دوبل بهبود یافته
 19. طراحی بهینه رله دیجیتال با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی فلزات
 20. بهبود حفاظت دیستانس مستقل برای خطوط انتقال جبران شدهسری
 21. ارائه روشی نوین برای حذف مولفه DC میراشونده در رله های دیجیتال
 22. جایابی واحدهای انداز هگر یی فازوری با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مبتنی بر الگوریتم NSGA-II
 23. آشکار سازی ناحیه درگیر خطا در یک خط انتقال جبرانشده سری با استفاده از اصل آنتروپی موجک
 24. بررسی رفتار عملگر ۷۸ رله های ۷UM69 و REG216 در شرایط گریز از همگامی واحدهای یک نیروگاه نمونه از شبکه سراسری ایران
 25. بهبود عملکرد رله دیستانس در شرایط نوسان توان با استفاده از تخمین منحنی امپدانس
 26. یک طرح حفاظتی بر اساس چند الگور یتم تشخیص خطای کلید در یکسوساز کنترل شده
 27. تدوین رویه انتخاب نقاط نمونه مناسب جهت ارزیابی کیفیت توان در شبکه های انتقال و فوق توزیع و محاسبه شاخص های سیستمی
 28. ارائه روش نوین محاسبه جریمه ایجاد اغتشاش در کیفیت برق از سوی مشترکین
 29. طراحی دقیق کنترل کننده ها در اینورترهای تکفاز موازی با بار غیرخطی
 30. بهبود کیفیت توان با به کارگیری یک ***** توان اکتیو مبتنی بر یک اینورتر چند سطحی خازن شناور
 31. بهبود عملکرد DVR در حضور DG با استفاده از کنترلر فازی- تطبیقی
 32. شبیه سازی بالاست الکترونیکی ضریب قدرت بالای دو مرحله ای و یک مرحله ای با ساختار تقویتی برای لامپ های فلورسنت چندتایی(در محیط سیمولینک Matlab و PLCSIM)
 33. تبدیل فلش غیر مستطیلی به فلش مستطیلی معادل با در نظر گرفتن منحنی حساسیت تجهیز
 34. یک روش عملی جهت تعیین سهم هارمونیکی بارهای موازی در نقطه اتصال به شبکه
 35. تعیین مکان و مقدار بهینه ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم چندهدفه فازی فاخته
 36. روش جدیدی در تشخیص اثرات پارامترهای کیفیت توان بر سیستم قدرت با استفاده از هوش مصنوعی
 37. ارائه یک ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی متقارن
 38. مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی شبکه برق نورد کارخانه ذوب آهن به منظور مطالعات هارمونیکی
 39. مطالعه ناپایداری حرارتی موتورها در اثر ساختار نامتقارن کابلهای تغذیه
 40. پخش بار هارمونیکی احتمالاتی مبتنی بر تکنیک پس رو پیش رو در حضور بارهای همبسته
 41. بررسی و ارزیابی کارایی چند روش تشخیص خطای کلیدها در مبدل های یکسوساز کنترل شده
 42. تشخیص عامل به وجود آورنده گذراهای ولتاژ در شبکه توزیع برای بهبود کیفیت توان
 43. بهبود عملکرد STATCOM مبتنی بر کنترل فازی به منظور بالانس بار و بهبود کیفیت توان در میکروشبکه های مستقل
 44. روشی نوین جهت بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از جبران ساز استاتیک تبدیلپذیر
 45. ارائه ساختار جدید برای مبدل های DC/DC ایزوله دوجهته مبتنی برمبدلهای چوک و نیم پل
 46. بدست آوردن روش دقیق تخصیص هارمونیک بر مبنای استاندارد IEC 61000-3-6
 47. روشی جدید برای سنکرونیزاسیون اجزای سیستم قدرت با استخراج دامنه و فاز با استفاده از تبدیل موجک و *****FIR
 48. افزایش کیفیت توان شبکه توزیع توسط اکتیو ***** قدرت با بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت مکان یابی
 49. به کارگیری تبدیل موجک اصلاح شده برای سنجش کیفیت برق در شبکه های قدرت
 50. کنترل تناسبی-رزونانسی فرکانس-تطبیقی جریان مبدل PWM متصل به شبکه بدون سنسور ولتاژ شبکه در سیستمهای تولید پراکنده
 51. طراحی کنترل کننده SSSC به منظور بهبود پایداری بااستفاده از الگوریتم های بهینه سازی فاخته و رقابت استعماری با در نظر گرفتن تاخیر زمانی
 52. ارائه یک مبدل DC-DC تعمیم یافته با بهره ولتاژ زیاد و تنش ولتاژ کم روی کلید قدرت قابل کاربرد در سیستم های انرژی تجدید پذیر
 53. تعیین علل وقوع کمبود ولتاژ از طریق تبدیل لبیرت و مدل مخفی مارکوف
 54. استفاده از توربین بادی سرعت متغیر برای بهبود قابلیت گذر از کاهش ولتاژ مزارع بادی سرعت ثابت
 55. Optimal Energy Storage Sizing for Wind Power Plants From an Economical Point of View
 56. Novel Hidden Wind Farms in Residential Households Having Roof-mounted Wind Arrester
 57. Shading Factor Estimation in Small-Scale PV Systems
 58. Grid Integration of Wind Farms by UPQC Based Neural Network
 59. A New Sensorless Reduced Switch Count Variable-Speed Wind Energy System
 60. A Stochastic Reliability-based Approach for Reserve Provision in Systems with High Wind Power Penetration
 61. New Topology For Resonance Type Fault Current Limiter
 62. Phasor measurement placement for wide area fault location considering measurement redundancy
 63. A Two Input- One Output DC-DC Converter for DC Sources*
 64. A novel control method in Grid Interconnection of DG Based on Pulse Adaptive VSI in order to Harmonic Compensation and Power Quality Improvement
 65. Improvement of DFIG Wind Turbine Power Performance During Grid Voltage Sag
 66. Design of New Power Electronic Converter(PEC) for Photovoltaic Systems and Investigation of Switches Control Technique

نام فایل: مقالات بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (psc2013)

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *