دانلود مقالات سومین و چهارمین دوره کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق

دانلود مقالات سومین و چهارمین دوره کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق

دانلود مقالات سومین و چهارمین دوره کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق

تو تاپیک زیر میتونید مقالات سومین و چهارمین دوره کنفرانسهای شبکه توزیع نیروی برق رو دانلود کنید

دانلود مقالات

 

فهرست مقالات:

مقالات سومین دوره شبکه های توزیع نیروی برق

1. بررسي و مقايسه روشهاي مختلف ركوردگيري مصرف مشتركين برق

2. كنترل تپ چنجرهاي زيربار

3. كاربرد هوش مصنوعي در يافتن محل عبور بهينه كابل هاي توزيع

4. كاربرد شبكه هاي عصبي در عيب يابي سيستم هاي توزيع الكتريكي

5. مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع(نقش مكانيزاسيون در بهينه سازي و به هنگام سازي بهره برداي شبكه هاي توزيع)

6. مديريت تقاضاي مصرف برق

7. مديريت توزيع انرژي با استفاده از سيستم M-SCADA در شبكه هاي توزيع

8. مشكلات موجود در جهت ارائه استاندارد اجرايي براي پست هاي فوق توزيع كشور

9. مطالعه پديده فرورزونانس در سيستم هاي قدرت الكتريكي

10. نقش تعميرات دوره اي در تقليل حوادث و خاموشي ها

11. چند روش براي كاهش استقراق انرژي الكتريكي

12. چگونه مشتركين را با مديريت مصرف آشنا كنيم

13. نرم افزار طراحي روشنايي معابر (SLD)

14. گرايش هاي توسعه اقتصادي و اثرات آن در بازدهي سرمايه گذاري هاي صنعت برق

15. پخش بار مستقيم در شبكه هاي سيستم توزيع

16. آزادسازي قدرت نهفته در شبكه هاي توزيع

17. آشنايي با گالري تكنيك و مقايسه آن با سيستم موجود تاسيسات شهري

18. الگوهاي انرژي و لزوم بكارگيري آنها در توسعه نيروگاه ها و سيستم اي قدرت

19. اندازه گيري افزايش مقاومت الكتريكي ناشي از تنش هاي مكانيكي و حرارتي در دو نمونه سيم هاي شبكه برق رساني

20. اولويت بندي شرايط اضطراري هنگام اضافه بار و افت ولتاژ در شبكه

21. اثر كاربرد لامپ هاي پر بهره و كم مصرف

22. اثر ترانسفورماتورهاي خانگي بر روي شبكه توزيع كشور

23. اثرات نوسانات ولتاژ بر دستگاه هاي الكتريكي و روشهاي اصلاح آن در شبكه توزيع

24. ارزيابي حفاظت خازن هاي قدرت و بررسي علل انفجار بانك هاي خازني

25. استفاده از خطوط چند مداره دو ولتاژه در نواحي متراكم و پرمصرف

26. اصلاح ولتاژ القايي در شبكه هاي توزيع هوايي

27. بهينه سازي خدمات مشتركين

28. بهره برداري بهينه از ترانسفورماتورهاي قدرت در حالت پارالل

29. بازنگري جداول فلش سيم براي شبكه هاي توزيع

30. برنامه كامپيوتري “تحليل گر شبكه توزيع”

31. برنامه ريزي منطقي براي تشخيص عيب در شبكه هاي حلقوي توزيع

32. برآورد تقاضاي انرژي مناطق روستايي

33. بررسي فيدرهاي 20 كيلو ولت به اصلاح “نگير”

34. بررسي مسئله خورندگي در پايه هاي بتني

35. بررسي مشكلات شبكه هاي توزيع در مناطق ساحلي

36. بررسي مشكلات شبكه هاي توزيع در مناطق ساحلي استان هرمزگان

37. بررسي نقش رله اتصال مجدد در شبكه هاي توزيع

38. بررسي نرخ بهينه تعرفه برق

39. بررسي و تحليل حوادث و اتفاقات عمده زيان بار شبكه هاي توزيع

40. بررسي اثرات ميدان هاي الكترومغناطيسي بر روي بدن انسان

41. بررسي تلفات در شبكه هاي برق و پيشنهاد روشهايي جهت كاهش آن

42. بررسي سيستم هاي سه فاز نامتقارن با بارهاي نامتعادل

43. بررسي ساختار انواع ترانسفورماتورهاي توزيع در شبكه برق مازندران

44. بررسي شيوه هاي بستن شيلد كابل و سركابل

45. بررسي عملكرد پستهاي با عايق گازي “GIS” در شبكه برق ايران

46. بررسي عوامل آسيب رسان به پايه هاي چوبي و فلزي و نحوه جلوگيري از آنها

47. تهيه بسته نرم افزاري DFMFA (جهت سهولت مطالعات كامپيوتري حالت گذاري سيستم هاي قدرت)

48. تاثير خاموشي ها در فرسودگي و استهلاك تاسيسات شبكه هاي توزيع

49. ترانسفورماتورهاي هرمتيك و كاربرد آنها در شبكه هاي توزيع

50. تشريح آماري و آزمون تجربي تلفات در شبكه هاي توزيع(تحليلي در تلفات بخش مصرف روستايي)

51. تعيين مكان، ظرفيت و حوزه سرويس دهي بهينه پستهاي توزيع

52. تعيين بهينه ظرفيت و محل نصب خازن در سيستم هاي توزيع(جهت بهينه سازي تلفات توان)

53. جايگاه شركت هاي توزيع در صنعت برق ايران

54. رابطه بهر برداري نادرست با سوختن ترانسفورماتورهاي توزيع

55. زمان بهينه تعويض لامپ روشنايي معابر

56. زيان هاي ناشي از تلفات انرژي الكتريكي در صنعت برق ايران

57. سيستم خبره عيب يابي و تشخيص علائم در پستهاي انتقال نيرو

58. صرفه جويي در توسعه شبكه هاي توزيع و انتقال نيرو

59. ضرورت برنامه ريزي علمي در شبكه توزيع برق كشور

60. طراحي پايه هاي بتني براي خطوط انتقال و توزيع نيرو

61. Factors, influencing upon the development of electric nets of azerbaijan republic

62. Frequency-Dependent Resistance Calculation of Stranded Conductors in Transmission Lines by an Exponential Formula Based on the Subdivision Techique

————————————————————————–

مقالات چهارمین دوره شبکه های توزیع نیروی برق

1. كاربرد مقره هاي رزيني در شبكه هاي توزيع

2. كاربرد سيستم هاي خبره در زمينه تشخيص و ارزيابي خطا در شبكه هاي قدرت

3. مقايسه كنتورهاي الكترونيك و الكترومغناطيسي

4. مقايسه سيستم هاي يك فاز و سه فاز در شبكه هاي توزيع نيرو

5. مديريت مصرف و مديريت انرژي با اسكادا

6. مشكلات استفاده از سيم پيچ سوم ترانسفورماتورها در شبكه برق آذربايجان و روشهاي مقابله با آن

7. معرفي نرم افزار efb براي كاربران emtp

8. نقش برنامه ريزي تعميرات در بهينه سازي بهره برداري

9. نقش ترانسفورماتورهاي توزيع در تلفات شبكه

10. نقش تعميرات دوره اي در افزايش قابليت اطمينان سيستم

11. نرم افزار برآورد بار و انرژي در برنامه ريزي سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي

12. گذراي ناشي از سوئيچ كردن خازن هاي قدرت در سيستم هاي توزيع و انتقال روش حذف آنها

13. پيرامون برنامه ريزي تعميرات و نگهداري در صنعت برق

14. پيش بيني كوتاه مدت بار روزانه توسط شبكه هاي عصبي

15. پيش بيني بار در شبكه توزيع بوسيله شبكه هاي عصبي

16. پردازش نقشه هاي جغرافيايي براي سيستم اطلاعات جغرافيايي شبكه هاي توزيع

17. آناليز حساسيت براي انتخاب كابل در سيستم هاي توزيع قدرت الكتريكي

18. انتخاب بهينه سيستم توزيع برق و رابطه آن با زمين در شبكه هاي فشار ضعيف از ديداه ايمني

19. انتخاب بارگذاري مناسب با توجه به شرايط جوي و محيطي

20. اختلاف فاز سنج ديجيتال

21. بهينه سازي محل و مقدار خازنهاي شنت در شبكه شعاعي جهت كاهش تلفات

22. بررسي منحني بار مناطق گرمسير (استان هرمزگان)

23. بررسي پديده خوردگي پايه هاي بتوني در مناطق ساحلي و روش مقابله با آن

24. بررسي تلفات انرژي الكتريكي در شبكه ايران

25. بررسي تلفات انرژي در شبكه برق هرمزگان

26. بررسي خوردگي و پوسيدگي در پايه هاي فلزي، بتوني، چوبي و روش هاي مقابله با آن

27. بررسي خوردگي و پوسيدگي در پايه هاي انتقال نيرو در مناطق ساحلي و روشهاي مقابله با آن

28. بررسي شرط ابقا پايداري حرارتي در كابلها و اهميت آن بويژه در مناطق گرم

29. بررسي علل فرسودگي تيرهاي بتوني در منطقه اصفهان و ارائه راه حل هاي تعميرات

30. بررسي علل بروز حوادث در تپ چنجر ترانسفورماتورهاي چند پست فوق توزيع شبكه آذربايجان و روشهاي مناسب جلوگيري از اين حوادث

31. بررسي علل بروز سوئينگ ها و تاثير آنها بر روي شبكه

32. تاثير هارمونيك هاي جريان بر زمان عمل رله هاي idmt در شبكه هاي توزيع

33. تاثير آلودگي محيط بر روي مقره ها و رشهاي مناسب بهبود عملكرد ايزولاسيون شبكه انتقال در مقابل آلودگي

34. تاثير خطاي پيش بيني بار در طراحي اقتصادي پست هاي فوق توزيع

35. تاثير سوء درجه حرارت محيط در كارايي تجهيزات از جمله ترانسفورماتورها

36. تحقيقات و آموزش در صنعت برق ارائه يك برنامه موثر در ارتباط دانشگاه و صنعت برق

37. تعيين ك.لفه هاي پيك مصرف برق در محدوده برق منطقه اي هرمزگان و حد كاهش آن

38. تعيين مكان و ظرفيت بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از روش گراديان برداري

39. حفاظت خطاي فاز به زمين و كاربرد ترانس زمين براي شبكه هاي توزيع

40. روش صحيح تنظيم رله هاي جرياني در شبكه هاي توزيع

41. روشي براي مكان يابي عيب كابل

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *