بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

به منظور بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای شاهانی این پژوهش در دو سال متوالی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد . خوشه های نخل های مورد آزمایش با دانه گرده یکنواخت و مشخص گرده افشانی و سپس در دو مرحله حبابوک و کیمری تحت تاثیر تمیارهای بنزیل آدنین ، جیبر الیک اسید ، نفتالین استیک اسید و ۲،۴- دی کلروفنوکسی استیک اسید در غلظت های مختلف به تنهایی و یا ترکیب با یکدیگر قرار گرفت و در مرحله رسیدگی اثر تیمارها بر صفات مورد بررسی شامل درصد رسیدگی ، درصد مواد جامد محلول و درصد آب میوه و وزن ، طول و قطر میوه و بذر اندازه گیری شد. بر اساس نتایج ، تیمارهای حاوی ۲، ۴- دی باعث درشتی اندازه میوه و تیمارهای حاوی جیبرالیک اسید و بنزیل آدنین باعث درشتی اندازه بذر شدند . میزان مواد جامد محلول در تیمار شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود . تیمارهای حاوی اکسین و جیبرالیک اسید به طور معنی داری نسبت به سایر تیمارها زمان رسیدن را به تاخیر انداختند. با توجه به مجموع نتایج ، تیمارهای حاوی بنزیل آدنین همراه با غلظت های پایین اکسین یا اسید جیبرالیک در بهبود خصوصیات کمی و کیفی خرمای شاهانی مناسب تشخیص داده شد.
کلمات کلیدی : خرمای شاهانی ، ۲،۴- دی ، بنزیل آدنین ، جیبرلیک اسید ، نفتالین استیک اسید

عنوان مطلب: بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

مشاهده کامل مطلب: لینک به تالار گفتگو

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *