نمود های معماری در نگارگری

نمود های معماری در نگارگری

مقدمه:

معماری را هنری دانسته اند برای ساماندهی و نظم بخشیدن به فضا.معماری مبتنی بر دیدگاه دینی بر محور قداست مکان شکل گرفته و با یاری جستن از روش های فنی فضا را آن چنان می سازد که دارای معانی و تاثیرات روحانی بر انسان باشد،به گونه ای که بر طبق تعالیم الهی،خود را در محضر پروردگار ببیند.از همین رو،شاهکارها در فرهنگ های دینی همواره معابد و مساجد بوده اند.نقاشی ایرانی نیز که یکی از جلوه های زیبای هنر اسلامی است،سیر تحول معنوی خود را از ادبیات اسلامی گرفته و در جلوه ی ظاهر با اتکال به هندسه ی معماری اسلامی،که مقار و اندازه های قدسی است،فضایی را مناسب آن معانی ایجاد نموده است.معماری،نگارگری و هنرهای صناعی را جمله زمینه هایی هستند که بیانگر حقایقی واحد،در بیان هایی نزدیک به یکدیگر بوده اند.بررسی مشترکات ساختاری و بیانی نگارگری و معماری ایران که در بستر فرهنگ اسلامی رشد یافته،به درک بسیاری از مفاهیم هنر اسلامی کمک می کند.

 

دانلود مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *