95 مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شکل دهی فلزات

95 مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شکل دهی فلزات رو با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید:

1-تولید شبکه‌ی بی‌سازمان متحرک برای حرکت‌های با جابجایی زیاد
2-تحلیل کمانش ورق FGM‌ بر اساس تئوری سطح خنثی فیزیکی
3-یک معادله جدید برای راندمان اکسرژی کلکتورهای حرارتی فتوولتائیک خورشیدی بر اساس نرخ اتلافات اکسرژی
4-بررسی مسئله انتقال حرارت گذرای معکوس در تخمین شدت یک چشمه حرارتی خطی در صفحات FGM به روش گرادیانی مزدوج
5-تحلیل اجزای محدود مکانیزم ایمنی در یک کنترل‌کننده مکانیکی
6-انتقال حرارت ترکیبی جابجایی آزاد وهدایت در محفظه متخلخل حاوی قطعه جامد
7-مطالعه عددی انتقال حرارت اجباری در یک مجرا با دیواره موجدار سینوسی و بررسی هندسی مجرا جهت استفاده در مبدل های حرارتی صفحه- فین فشرده
8-بررسی تاثیر بر هم کنش پارامترهای فشار ،زمان و طول زمانی پاشش سوخت بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزلی
9-شبیه سازی کشش عمیق فلزات به کمک اصطکاک با ورقگیر هشت قسمتی
10-شناسایی غیرمخرب مکان و اندازه یک حفره در یک جسم دو بعدی با استفاده از اندازه‌گیری‌های دمایی و شبکه عصبی مصنوعی
11-OPTIMIZATION THE DESIGN OF A HIGH PRESSURE INTENSIFIER PUMP COMPONENTS USING FINITE ELEMENT ANALYSIS
12-بررسی تجربی اثر پارامترهای جوشکاری صفحه داغ بر انرژی شکست و استحکام کششی درزجوش قطعات ترموپلاستیکی
13-تحلیل خزشی دیسک دوار غیر همگن با ضخامت متغیر
14-A new insight into the nonlinear vibration of dagger shaped atomic force microscope cantilevers by considering the Hertzian contact theory
15-تحلیل عددی اثر فشارنوسانی بر بهبود شکل‌دهی در فرآیندهیدروفرمینگ لوله های خمیده به روش اجزای محدود
16-بررسی تغییرات دما در تایر خودروهای سنگین در اثر افزایش بارگذاری
17-بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت
18-بررسی اثر افزودن نانوذرات رس در خواص مکانیکی کامپوزیت پلی پروپیلن-الیاف شیشه جهت بکارگیری در فن رادیاتور خودرو
19-ارزیابی پارامترهای مؤثر بر دقت روش بدون المان گالرکین در حل مسائل مکانیک جامدات
20-تحلیل مسائل شکل دهی فلزات بر اساس قابلیت روش بدون المان RPIM
21-تاثیر اصطکاک بین سنبه و ورق در شبیه سازی فرایند کشش عمیق در تحلیل غیر خطی اکسی سیمتریک با نرم افزار ABAQUS
22-آنالیز حرارتی و بهینه سازی یک هواگرمکن تشعشعی متخلخل جدید، با استفاده از روش طولهای مجزا، در میدان دو بعدی مستطیلی
23-تحلیل فرآیند اکستروژن پیچشی در قالب با سطح مقطع بیضوی با استفاده از روش کران بالا

24-بررسی تحلیلی و عددی ارتعاشات تیر ایزوتروپیک با سطح مقطع متغیر25-مطالعه اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی
26-طراحی و ساخت دستگاه تست شمع موتور
27-طراحی و ساخت سایبان کولرهای آبی با استفاده از بنرهای استوک
28-کنترل پایداری خودروی هیبرید با استفاده از موتورهای الکتریکی
29-شبیه سازی پیل سوختی ومقایسه تأثیرات شاراکسیژن ورودی بر توان و ولتاژ PEM و SOFC
30-بررسی تغییرات ضخامت دیواره مخروط آلومینیومی با افزایش زاویه شکل دهی، در فرآیند شکل دهی نموی یک نقطه به صورت دو مسیره
31-جانمایی مناسب وسایل احتراقی؛ راهکاری در جهت بهبود کیفیت هوای داخل
32-شبیه سازی سه‌بعدی فرآیند شکل دهی افزایشی دو نقطه ای ورق آلومینیومی به روش اجزای محدود
33-بررسی اهرم بندی سیستم فرمان رک و پینیون در خودروی آپادانا و تعیین هندسه بهینه
34-طراحی یک سیستم انرژی بر تولید همزمان با کارایی بالا برای استفاده در بخش تجاری
35-انتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه مربعی حاوی محیط متخلخل دارای تولید انرژی یکنواخت، در شرایط مرزی مختلف
36-کمانش ورق بیضی شکل در دستگاه مختصات بیضوی به روش ریلی ریتز
37-بررسی اثر پوشش شیشه‌ای بر بازده گردآورنده‌های حرارتی فتوولتائیک خورشیدی
38-بررسی خواص مکانیکی و خستگی Al6061 با ساختار UFG حاصل از پروسه ECAP
39-تحلیل ترموالاستیک دیسک دوار FGM با ضخامت متغییر طبق تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم به روش DQ
40-بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری جهت بالا بردن راندمان سرمایشی
41-تحلیل ارتعاشی تیر اویلر- برنولی ترک‌دار با دو ترک لبه باز
42-تولید شبکه‌ی بی‌سازمان دو‌منطقه‌ای برای استفاده در شبکه‌های متحرک
43-رویکرد میکرو مکانیک برای بررسی آسیب های خستگی مواد مرکب
44-بررسی عددی و تجربی تاثیر فشار نوسانی بر نیروی شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله در قالب جعبه ای شکل
45-محاسبه‌ی نیروی نورد گرم میل‌گرد در پاس‌های گرد-بیضی-گرد با استفاده از شبیه‌سازی اجزای محدود
46-یافتن موقعیت بهینه جهت نصب بخاری دیواری در یک اتاق به روش عددی
47-شبیه سازی اجزای محدود تولید قطعه T شکل آلومینیومی به روش هیدروفرمینگ لوله
48-نرم افزار محاسبه ضربه قوچ در خطوط انتقال سیال
49-تحلیل تغییر شکل پوسته استوانه ای FGM به روش GDQM
50-خمش تیر خمیده ساندویچی با هسته ویسکوالاستیک
51-Single-Phase Heat Transfer in Laminar Flow in Microchannel
52-بررسی عددی انتقال حرارت در جریان آرام بر روی موانع مربعی متصل به دیواره کانال
53-بررسی عددی اثر میزان شیب در جداره فوقانی حفره ذوزنقه و نیز اثر ترتیب گرمایش جداره عمودی حفره بر انتقال حرارت
54-Three-dimensional simulation and Parametric Study of Multistage hot Roll-Forging Process by the Finite Element Method
55-شبیه سازی عددی فشرده سازی پودردر درون قالب برای پیش بینی چگالی خام و نحوه توزیع آن در قطعات تولیدی در فرآیند متالورژی پودر
56-مدلسازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد برروی سطوح عمودی با آرایشی از فین های مستطیلی
57-بهینه سازی عملکرد شومینه و اندازه گیری پارامتر های مؤثر بر بازده آن
58-تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری استوانه‌های FGM به روش بدون المان
59-ارتعاش آزاد تیر اویلر– برنولی با استفاده از روش تجزیه اصلاح شده Adomian
60-مطالعه عددی تاثیرتغییر شکل پره مستطیلی برضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد، برروی سطوح عمودی با پره مستطیلی عمودی
61-Torsional Buckling of Nonhomogeneous Cylindrical Shells
62-بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر راندمان اکسرژی یک بویلر صنعتی
63-تحلیل آیرودینامیکی جریان ناپایدار حول ایرفویل نوسانی با استفاده از روش طیفی- زمانی
64-تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به روی ورق st12 و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی توسط نرم ABAQUS
65-بررسی تاثیر مولیبدن بر دوقلویی های مکانیکی و اندازه دانه فولاد پرمنگنز Fe-33Mn-3Si-2Al
66-بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفیوژ با استفاده ازشبیه سازی عددی
67-تحلیل غیرخطی صفحات دایروی کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک با تئوری مرتبه سوم
68-تحلیل عددی کار سیال در یک چرخه‌ی استاندارد هوای اتکینسون
69-بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ماشینکاری EDM بر سلامت سطح آلیاژ Ti–6Al–4V
70-بررسی تجربی اثر پارامترهای جوشکاری صفحه داغ بر مقاومت به ضربه درزجوش قطعات ترموپلاستیکی
71-کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود
72-بررسی تأثیر گردباد پشت توربین باد بر توان تولیدی توربین در مزارع بادی
73-Reduce Energy Consumption Using Pinch Technology
74-Investigation of Micro Internal Combustion Engine from Thermodynamic
75-مقایسه بین سیکل ساده توربین گازی وسیکل مجهزبه خنک کن مه پاش از دیدگاه اگزرژی
76-تعیین تعداد مراحل قالبهای پیش فرم در فرآیند رول فورجینگ داغ چند مرحله ای به روش اجزاء محدود
77-افزایش حد شکل دهی آلیاژ آلومینیوم در فرایند کشش عمیق گرم
78-تحلیل نظری اثر پارامترهای مختلف اقلیمی بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدی تقطیری
79-پیش بینی نیرو در فرایند اکستروژن معکوس قطعات توخالی به کمک شبکه عصبی مصنوعی
80-وابستگی پاسخ سیستم درمحدوده قفل شوندگی به حاصلضرب جرم درمیرایی در ارتعاشات ناشی ازجریان گردابی
81-بررسی یک صفحه مستطیلی تحت بارگذاری فشاری ونیروی گسترده یکنواخت برشی با تکیه گاه ساده به روش اجزاء محدود
82-مقایسه ی حل گرهای استاتیک ضمنی و دینامیک صریح در شبیه سازی شکل‌دهی غلتکی کانال متقارن
83-بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در حفره ذوزنقه ای تحت زوایای مختلف
84-تأثیر جهت گیری بر موقعیت بهینه عایق در دیوار یک ساختمان با تهویه طبیعی در اقلیم گرم و خشک
85-بهینه سازی مصرف انرژی در تایر
86-New Flow Regimes in Microsystems
87-تعیین پروفیل سایشی غلتک‎های نورد گرم ورق با شبکه‎های عصبی و بهینه‎سازی توسط الگوریتم ژنتیک
88-ممیزی انرژی ساختمان در استان خوزستان و ارائه راهکار با بازگشت سرمایه از نگاه ملی و مصرف کننده
89-روشهای مدلسازی و شبیه سازی ویژگیهای مکانیکی نانوکامپوزیتهای پلیمری
90-مقایسه فرایند هیدروفرمینگ فشار بالا و فرایند هیدروفرمینگ فشار پایین به روش اجزای محدود
91-بررسی دو مدل‌ نسبت گرمایی ویژه‌ی گاتوفسکی و برانت، برای تخمین دمای هوای درون سیلندر با مدل آزاد سازی گرما در موتور احتراق داخلی
92-مقایسه بین نتایج آزمایشگاهی، تئوری و المان محدود برای فرآیند کشش سیم مسی
93-A FEM Study of front tension and back tension effects in cold foil rolling process
94-طراحی مبدل حرارتی برای لیزر صنعتیCO2 با جریان محوری سریع گاز
95-On Buckling Phenomena in Functionally Graded Pressurized Cylindrical Shells Resting on an Elastic Foundation

دانلود مقالات


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *