پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

پایان نامه بررسي رابطه قيمت انرژي و رشد بخش كشاورزي در اقتصاد ايران در مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

با توجه به نقش و اهمیت انرژی و وابستگی بخش های مختلف به این ماده حیاتی، طبعا تحولات قیمت آن تأثیر فراوانی بر روی رشد اقتصادی بخش های مصرف کننده انرژی دارد. به دلیل اینکه بخش کشاورزی از عمده مصرف کنندگان برق و نفت گاز می باشد. در این پایان نامه سعی شده که تأثیر قیمت برق و نفت گاز بر روی رشد اقتصادی بخش کشاورزی طی دوره ی (87-1357) مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
برای بررسی دقیق تر این موضوع و ارزیابی اثرات تغییر قیمت برق و نفت گاز بر روی رشد بخش کشاورزی، ابتدا مبانی تئوریک مرتبط با رشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس در فصل سوم وضعیت و ساختار مصرف انرژی و آمار ارقام بخش کشاورزی مرتبط با پژوهش بررسی شد، و در فصل چهارم هم با استفاده از اطلاعات آماری و روش اقتصاد سنجی(OLS)، تأثیر قیمت برق و نفت گاز بر روی رشد اقتصادی بخش کشاورزی آزمون گردید.
نتایج تخمین مذکور نشان می دهد، بین قیمت برق و رشد اقتصادی بخش کشاورزی و همچنین قیمت نفت گاز و رشد بخش کشاورزی ارتباط منفی وجود داشته و افزایش قیمت آنها باعث کاهش رشد در این بخش می شود

فصل اول- کلیات تحقیق
فصل دوم- ادبیات موضوع و مروری بر پیشینه تحقیق
فصل سوم- معرفي مدل و روش تحقيق
فصل چهارم- برآورد مدل و آزمون فرضیه ها
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

دانلود پایان نامه

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *