پایان نامه تعیین ارزش اقتصادی آب ‌سد میل مغان با توجه به الگوی کشت بهینه

پایان نامه تعیین ارزش اقتصادی آب ‌سد میل مغان با توجه به الگوی کشت بهینه

عنوان پایان نامه : تعیین ارزش اقتصادی آب ‌سد میل مغان با توجه به الگوی کشت بهینه
مقطع : کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

چکیده :

از نظر اقتصادی آب یا هر کالای دیگر، زمانی دارای ارزش اقتصادی می باشد که عرضه آن نسبت به تقاضایش با کمبود مواجه باشد. اگر میزان عرضه نامحدود بوده و آب همیشه در دسترس
باشد، از لحاظ اقتصادی کالایی رایگان و بدون ارزش می باشد. از آنجا که در عصر حاضر، با وجود رشد سریع جمعیت و تقاضای روزافزون منابع آبی نه تنها عرضه آب همیشه با محدودیت مواجه
است، بلکه میزان اعتبارات و سایر منابع موجود مورد نیاز توسعه، تخصیص، انتقال و تصفیه آب نیز کمیاب بوده و مصرف کنندگان مختلف بر روی مصرف آن به رقابت می پردازند، لذا در وضعیت
کنونی نهاده آب به عنوان یک نهاده با ارزش می باشد .این مطالعه در جهت بهبود مدیریت منابع آب بر روی اراضی زیر سد میل مغان واقع در دشت مغان استان اردبیل با استفاده از تکنیک
مدل بهینه سازی خطی معمولی و آرمانی انجام شده، که برای بدست آوردن ضرایب تکنیکی از تکمیل تعداد 100 پرسشنامه به تفکیک محصولات زراعی و باغی به روش نمونه گیری طبقه ای
که هر یک از مناطق سه گانه اراضی زیر سد میل مغان (بیله سوار، پارس آباد و اصلاندوز) بعنوان یک طبقه در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. برای محاسبه درآمد ناخالص هر محصول
از متوسط قیمت های سال زراعی 82-81 استفاده گردیده و بعد از تعیین الگوی بهینه کشت تحت دو سناریوی کشت محصولات زراعی و کشت محصولات زراعی و باغی، با استفاده از
مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی، قیمت سایه ای نهاده آب برای مناطق و ماههای مختلف سال محاسبه گردیده است. سپس بر اساس مدل تخصیص بهینه، میزان آب قابل تخصیص به هر
منطقه و در هر ماه از سال مشخص گردیده و درصد تغییرات آن با شرایط مدل کالیبره (شرایط فعلی) مقایسه گردیده است. در مطالعه حاضر علاوه بر مباحث ذکر شده، با استفاده از متدولوژی
اقتصاد مهندسی در شرایط کشت الگوهای پیشنهادی مدلهای کالیبره، برنامه ریزی خطی معمولی و برنامه ریزی آرمانی تحت سناریوهای مذکور نتایج این مطالعه نشان می دهد که بالاترین
و پایین ترین ارزش اقتصادی آب در مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی به ترتیب در ماههای اردیبهشت و مرداد معادل 920 و 290 ریال و در ماههای مهر و فروردین به ترتیب معادل 2277 و 56
ریال برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر از بسته نرم افزاری Lindo استفاده گردیده است.

میتوانید متن کامل این پایان نامه را از تالارگفتمان نواندیشان از این لینک دانلود کنید

 

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *