پایان نامه شارسنجی نوری

پایان نامه شارسنجی نوری

عنوان پایان نامه : شارسنجی نوری
مقطع : کارشناسی مخابرات

چکیده:
اندازه گيري دبي يا شار عبوري سيالات از مهمترين مسايل مطرح در مكانيك سيالات و نيز صنعت نفت مي باشد؛ براي كنترل بهينه مخازن نفت و گاز نياز به بررسي دقيق دبي بر حسب زمان سيال خروجي مخزن ميباشد، در صادرات نفت و گاز توسط خط لوله نيز يكي از مهمترين مسايل كنترل مقدار صادرشده است. روشهاي نوري شارسنجي در بين ديگر روشهاي شارسنجي از سالهاي ۱۹۶۷ به بعد مطرح شده اند و اكنون با پيشرفت روشهاي پردازشي و ابداع روشهاي تركيبي دقتهاي قابل ملاحظه اي توسط اين روشها به دست آمده است.از مزاياي مهم روشهاي نوري شارسنجي، عدم دخالت شارسنج در جريان سيال مي باشد؛ اما پيچيدگيهاي موجود در سيستم هاي نوري، چه از نظر تحليل و طراحي و چه از نظر پياده سازي، كاربرد اين روشها را به مواردي خاص محدود كرده است.
در اين رساله ابتدا روشهاي مختلف شارسنجي سيالات شرح داده شده و روشهاي نوري اندازه گيري شار مورد بررسي قرار مي گيرد. در ادامه اجزاء تشكيل دهنده يك سيستم شارسنجي نوري مورد بحث قرار گرفته و مساله پراكنش نور توسط استوانه هاي د يالكتريك تعريف ميشود. سپس اصول الكترومغناطيسي مورد استفاده در تحليل و طراحي شارسنجهاي نوري بيان مي شود؛ استخراج معادله موج، حل آن در دستگاه استوان هاي از اين اصول هستند. پس از آن فرمولاسيون الكترومغناطيسي مورد استفاده در شبيه سازي پراكنش براي استوانه هاي دي الكتريك يك لايه، دو لايه، چند لايه و با ضريب شكست متغير با فاصله شعاعي، استخراج شده است؛ استخراج فرمولاسيون براي استوان ههاي چند لايه پس از شرح روش ماتريس انتقالي و براي استوانه هاي با ضريب شكست متغير با فاصله شعاعي، پس از شرح روش ماتريس انتقالي تفاضلي انجام شده است. شبيه سازي و مقايسه نتايج آن به كمك ۴ نرم افزار نوشته شده توسط زبان MATLAB براي ۳ حالت استوانه هاي د يالكتريك يك لايه، دو لايه و چند لايه انجام شده است. در هر حالت نتايج شبيه سازي به تفصيل مورد مقايسه قرار گرفته است.

میتوانید متن کامل این پایان نامه را در 173 صفحه با فرمت pdf  لینک زیر در انجمن نواندیشان دانلود کنید

 

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *