پایان نامه یک روش برای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا

مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا

پایان نامه یک روش برای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا

ایان نامه یک روش برای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا توسط وحدت عبدل زاده و به راهنمایی دکتر فریدون شمس و مشاوره دکتر میرعلی سیدی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار در سال ۸۹-۱۳۸۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارائه شده.

فهرست:
فصل اول. معرفی
فصل دوم. ادبیات تحقیق
فصل سوم. جایگاه مهندسی نیازمندیها
فصل چهارم. بررسی روشهای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا
فصل پنجم. روش پیشنهادی برای شناسائی جنبه ها
فصل ششم. مطالعه موردی

چکیده:
پیدایش برنامه نویسی جنبه گرا سبب بهبود پیمانه بندی دغدغه ها بخصوص دغدغه های مداخله ای در سطح پیاده سازی شد اما پیمانه بندی دغدغه های مداخله ای در این سطح از توسعه سیستم به تنهائی نمی تواند کارائی مهمی به ارمغان بیاورد. زیرا ضرورت دیدگاه سیستمی ایجاب می کند که این نوع فعالیت (پیمانه بندی) در مراحل اولیه توسعه سیستم نرم افزاری انجام شود. این مرحله از توسعه سیستم که به مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا مشهور است مهمترین هدفش جداسازی دغدغه های مداخله ای به بهترین شکل ممکن و شناسائی جنبه ها بر اساس مستند نیازمندیها است. بنابراین باید مفهومی (ساختاری) که برنامه نویسی جنبه گرا درسطح پیاده سازی استفاده می کند و تحت عنوان جنبه از آن یاد می شود از همان مراحل اولیه توسعه شناسائی شود. در صورت عدم شناسائی جنبه ها در مراحل اولیه توسعه (فاز مهندسی نیازمندیها)، فقط در سطح کد می توان از مفهوم جنبه گرائی استفاده کرد.
تا به امروز روشهای مختلف و غیررسمی برای شناسائی دغدغه ها در مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا ارائه شده اند. هر کدام از این روشها ساختارها، شیو هها و ابزارهای خاص خود را برای پشتیبانی از شناسائی جنبه ها ارائه کرده اند و توانسته اند علاوه بر حل مشکل شناسائی جنبه ها به اهدافی چون ترکیب جنبه ها و مدیریت تداخل میان جنبه ها و مشخص کردن نقاط مصالحه ١ برای معماری جنبه گرا دست پیدا کنند. در زمینه رسمی سازی مفاهیم جنبه گرا، شیوه هایی در جهت بکارگیری مفهوم جنبه در شبکه پتری به عنوان یک زبان رسمی دنبال شده است که در آن فقط از مفهوم جنبه در قالب شبکه پتری (شبکه جنبه) برای کارهای امنیتی بهره برداری شده ولی هیچ روش رسمی برای شناسائی دغدغه ها در آنها ارائه نشده است.
در این تحقیق با هدف دستیابی به رسمی سازی، یک روش مبتنی بر شبکه پتری برای شناسائی جنبه ها ارائه شده است. روش پیشنهادی، از دو تعریفی مبتنی بر شبکه پتری که شبکه نیازمندی و شبکه دغدغه نامیده می شوند شروع شده و نهایتا با استفاده از اجرای مدل نهائی موجب شناسائی دغدغه ها می گردد. این روش پیشنهادی، اگرچه فقط شناسائی دغدغه ها را در بر می گیرد ولی تعاریف و ساختارهای آن می تواند از خصوصیات دیگر نیز حمایت کند که این نیازمند تحقیقات بیشتر پیرامون این حوزه است.

نام فایل: پایان نامه یک روش برای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد فایل: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *