کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی عملیات جدایش

بهینه سازی، کنترل و ارزیابی عملیاتها و فرایندهای مختلف اغلب مستلزم در دست داشتن یک مدل دقیق، مناسب و همه جانبه از فرایند می‌باشد. برای ارائه چنین مدلی باید کلیه پارامترهای موثر در فرایند شناسایی و تاثیر همزمان این عوامل بر خروجی سیستم و بر یکدیگر بطور دقیق مشخص گردد. در رویارویی با روابط حاکم برآنها نیاز به تحقیقات و مطالعات وسیع در خصوی رفتار دینامیکی فرایند داشته و معمولا ماری وقت‌گیر می‌باشد.
امروزه چندین روش جهت مدلسازی فرایندهای مختلف وجود دارد که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارا می‌باشد. شبکه های عصبی مصنوعی بمنظور مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند که نتایجی قابل قبول و در بسیاری موارد به مراتب دقیق‌تر از سایر روشهای مدل‌سازی را در پی داشته اند. در مقاله ضمن معرفی شبکه های عصبی، ساختمان آنها با توجه به شبکه پس از انتشار که بدون تردید متداوالترین و موفقترین مدل ارائه شده تا کنون می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه توانائی شبکه‌های عصبی جهت استفاده در کاربرد‌های مختلف مهندسی توسط حل سه مثال مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مثالها از شبکه های پس انتشار به ترتیب جهت مدلسازی رفتار یک تابع ریاضی درجه دو، تعیین حد جدایش هیدروسیکلون و مدلسازی یک کارحانه فلوتاسیون بمنظور تعیین عیار و بازیابی آن استفاده شده است. در هرمورد مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه با جوابهای محاسباتی و یا اندازه گیری شده نشان داد که مدل ارائه شده از دقت بالایی برخوردار می‌باشد. هدف نهایی این بررسی تشویق مهندسین صنایع فراوری مواد معدنی جهت استفاده از شبکه‌های عصبی در کنترل و بهینه سازی فرایندهای مربوطه می‌باشد.

دانلود مقاله


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *