بررسی کاربرد فرایند کنترل آماری کیفیت در شرکت سیماچوب

کاربرد فرایند کنترل آماری کیفیت

بررسی کاربرد فرایند کنترل آماری کیفیت در شرکت سیماچوب

در این تحقیق، کاربرد روشهای کنترل کیفیت آماری در شرکت سیماچوب مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت سیماچوب تولیدکنندۀ انواع محصولات چوبی بوده که عملیات تولید در آن صرفا بر حسب سفارش انجام می شود. فرآیند کنترل کیفیت آماری ،mil-std مورد نظر، شامل انواع بازرسیها و نمودارهای کنترل م یباشد. در این مطالعه با استفاده از جداول استاندارد بازرسی مشخصه های کمی و کیفی مواد اولیه، محصولات در جریان ساخت ،u و c ،r ، x ابزارهای آماری متداول و نیز نمودارهای کنترل و محصولات ساخته شده، بررسی گردید. مطالعات انجام شده با استفاده از روشهای کنترل آماری کیفیت، نشان داد که طی مقطع زمانی مورد مطالعه، در قسمت مواد اولیه، بهرهای مربوط به چرخ دوقلو، ریل ۴۰ سانتی متری، میلۀ ترانس، تخته خرده چوب روکش دار و تخته فیبر نیمه سنگین از نظر مشخصۀ کیفی، با سطح کیفیت قابل قبول شرکت تطابق نداشته و مورد تائید نبود. این موضوع منجر به مرجوع نمودن مواد اولیه و همچنین اعمال نظارت بیشتر بر تامین کنندگان این قبیل ملزومات می گردد.از طرف دیگر، بهرهای محصولات در جریان ساخت و محصولات ساخته شده با استانداردهای شرکت مطابقت داشتند. قرار گرفتن نقاط بین حدود کنترل در نمودارهای کنترل در قسمتهای مونتاژ، رنگ کاری و غیره حاکی از تحت کنترل بودن فرآیند در مقطع زمانی انجام مطالعه می باشند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استقرار و کاربرد نظام کنترل کیفیت آماری در خصوص مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و محصول نهایی، موجبات ارتقاء کیفی و افزایش عمر مفید محصولات را به همراه داشته است.

نویسندگان: امیر هومن حمصی، هاشم نیکومرام، نیما سیدمحمدی

نام فایل: بررسی کاربرد فرایند کنترل آماری کیفیت در شرکت سیماچوب

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد فایل: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *