طراحی مجسمه های شهری

طراحی مجسمه های شهری

اگر در باب طراحی شهری متصور شویم که عوامل ایجاد شده در طراحی، اجزایی هستند که بتوان آنها را به ابیات یک قطعه شعر تشبیه نمود و کل موضوع طراحی شهری را نمودی از یک قطعه شعر دانست، چنانچه ابیات این لحاظ محتواو و آهنگ با هم متناسب باشند، خواننده افکار و توانمندی شاعر را خواهد ستود، اما در صورت آشفتگی در شعر می توان حدس زد که شاعر آشنایی با کل موضوع نداشته است که این نتیجه گیری در رابطه با موضوع طراحی شهری نیز قابل تعمیم است. یعنی هرچه اجزای طراحی شده در یک شهر به لحاظ شکل و محتوا با همدیگر هماهنگ و متناسب باشند، بیننده در پایان نه تنها از کل سیمای یک شهر لذت خواهد برد بلکه هماهنگی دستگاه های زیربط و آگاهی ایشان در امر طراحی شهری پی خواهد برد.

نویسنده: جمال الدین سهیلی

دانلود مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *