پایان نامه دکتری برنامه ریزی شهری پیرامون تراکم و ساماندهی فضای شهری

پایان نامه تراکم و ساماندهی فضای شهری (مورد مطالعه: تبریز)

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پایان نامه دکتری برنامه ریزی شهری با عنوان تراکم و ساماندهی فضای شهری (مورد مطالعه: تبریز) توسط رسول قربانی و به راهنمایی دکتر محمدرضا پورمحمدی و مشاوره دکتر ملکه عزیزپور در سال 1383 برای دریافت درجه دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه تبریز ارائه شد که به صورت PDF در 235 صفحه از لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

چکیده:

در این تحقیق پخشایش تراکم های شهری تبریز و تحولات فضایی آن در طی دهه های اخیر مورد بررسی قرار داده تا ضمن فراهم نمودن درکی بهتر از سیاست متراکم سازی جاری در عرصه فضاهای شهری کشور، به ارتقای سطح نگرش ها در استفاده از ابزار تراکم جهت بهبود کیفیت محیط های شهری و ساماندهی آنها کمک نماید. بدین منظور سعی شده با بررسی ریشه ها، اهداف و ابعاد فرآیند متراکم سازی در کشورهای توسعه یافته، چارچوب تحلیلی، مناسبی برای بررسی اقدامات جاری در کشور فراهم گردد سپس نحوه نگرش و برخورد با مقوله تراکم شهری در ایران به طور عام مورد بحث واقع شده تا کاستی ها و کاستی ها و نارسایی های سیاست متراکم سازی در چارچوب نگرش پایدار و پارادایم متراکم سازی در جهان تحلیل شود. در نهایت عوامل شکل گیری و تحول تراکم های شهری تبریز به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفته تا تجلی نگرش ها برخوردها در سطوح مختلف تصمیم گیری بر فضای شهری مورد ارزیابی قرار گیرند.

در این تحقیق از روش ها و تکنیک های مختلفی به تناسب موضوع های مورد بحث استفاده شده است. شیوه جمع آوری مطالب عمدتاً متکی بر روش اسنادی بوده و سعی شده تا حد امکان از روش های آماری برای تحلیل داده های آماری جمع آوری شده به وسیله ارگان های مختلف، بویژه نتایج تفصیلی سرشماری عمومی در سطح حوزه های آماری و اطلاعات پروانه های ساختمانی صادره بوسیله شهرداریهای کشور استفاده شود. همچنین از نرم افزارهای آماری نظیر Excel و Spss برای پردازش و تحلیل اطلاعات و از نرم افزارهای Autocad و Arcview برای نمایش یافته ها و اطلاعات فضایی تحقیق استفاده قرار شده است که می تواند سرمنشأ حرکتی جدید در بهره گیری از آمارهای موجود و نرم افزارهای در دسترس برای تحلیل علمی مسائل شهری تلقی شود. بخش عمده یافته های تحقیق نیز در فصل آخر جمع بندی و ارائه شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق
فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق (نگرشی عام بر تراکم و ساماندهی شهری)
فصل سوم: سیاست های توسعه شهری و تراکم در ایران
فصل چهارم: تحلیل تحولات شهر ساختی دهه های اخیر شهر تبریز و نمود تراکمی آنها بر فضای شهری
فصل پنجم: تحلیل ساختاری تراکم شهری تبریز با نگرش شهر متراکم
فصل ششم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

دانلود پایان نامه دکتری برنامه ریزی شهری


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

2 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *