بررسی آلودگی هوای تهران و سهم خودروها در این آلایندگی

بررسی آلودگی هوای تهران

بررسی آلودگی هوای تهران و سهم خودروها در این آلایندگی

مقاله بررسی آلودگی هوای تهران و سهم خودروها در این آلایندگی

نویسندگان: یاشا آریانفر،حسن ساعی،مجید عباسعلی زاده

مقاله بررسی آلودگی هوای تهران و سهم خودروها در این آلایندگی نوشته یاشا آریانفر،حسن ساعی،مجید عباسعلی زاده را به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود کنید:

دراين مقاله به بررسی آلودگی هوای تهران پرداخته شده و سهم خودروها درايجادوافزايش اين مشكل بطور بارزتر موردبحث قرارگرفته است بديهي است كه الودگي هواي تهران دومنشا مصنوعي و طبيعي را دارد دراين ميان حمل و نقل يكي ازعوامل ايجادالودگي مي باشد كه درگروه آلاينده هاي مصنوعي قراردارد و سهم 88درصدي را درآلودگي هواي تهران ايفا مي كند كه بنابراين وضعيت حمل و نقل و خودروها درتهران ازلحاظ كمي و كيفي و ميزان وچگونگي تاثير آنها برآلودگي هواي شهرتهران بررسي شده و مقايسه اي نيز بين استانداردهاي هواي تهران با سايرنقاط دنيا و آمارهاي مرگ و مير بعمل آمده است درادامه به راهكارهاي كنترل آلودگي هوايتهران اشاره شده است همينطور دراين مطالعه ميزان نقش استفاده مردم ازوسايل حمل و نقل عمومي و سالم نظارت بيشتر برسوخت مصرفي خودروها و افزايش كيفيت آن و توليد خودروهاي كم مصرف كه درعين حال كيفيت بالاي دارند درميزان آلايندگي هواي تهران مورد بررسي قرارگرفته است نتايج نهايي اين مطالعه اشكارميسازد كه بمنظور حل مشكل آلودگي هواي تهران بايد ازطريق فرهنگ سازي بين مردم مسئولان و فعالان بخش صنعت بسيج صورت گرفته و طوري برنامه ريزي گردد تاشهروندان هزينه هاي واقعي آلودگي هوا را عينا لمس نموده و يا حتي مجبور به پرداخت آن گردند.

دانلود مقاله بررسی آلودگی هوای تهران و سهم خودروها در این آلایندگی

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *