استاندارد کلیدهای 20 و 33 کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

استاندارد کلیدهای 20 و 33 کیلوولت

استاندارد کلیدهای 20 و 33 کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

استاندارد کلیدهای 20 و 33 کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

چکیده
این مبحث تئوری ، ساخت و کاربرد انواع کلیدهای 20 و 33 کیلو ولت مد نظر قرار داده است . که جهت آشنایی بیشتر به موارد کاربرد ، طرح و ساخت انواع کلیدها و همچنین به عنوان پشتوانه نظری (تئوریک) مشخصات فنی ارائه شده می باشند و به هنگام مناقصات یا استعلام جزو مدارک لازم نمی باشند .
همچنین مشخصات فنی در سه بخش : نیازهای عمومی ، نیازهای خصوصی و جداول می باشد که به هنگام استعلام یا مناقصه خرید می باید ارائه گردد .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول تئوری و کاربرد انواع کلیدهای 20 و 33 کیلو ولت
1- تئوری و ساخت انواع کلیدهای 20 و 33 کیلو ولت ……………… 2
1-1 قوس الکتریکی……………………………. ……………………… 2
1-2 محیط های عایقی ………………………………………….. …… 3
1-3 خاموش نمودن قوس در کلیدهای جریان متناوب ……………… 4
1-4 تئوری قوس…………………………………….. ………………… 5
1-5 اطفاء قوس در کلیدهای مختلف…………………………………. 7
1- 6 مقایسه محیط های عایقی از نقطه نظر اطفاء قوس……….. 14
1-7 حفاظت اولیه کلیدها ………………………………………….. . 17
فصل دوم کلیدهای قدرت
2- کاربرد انواع کلیدهای قدرت ……………………………………… 22
2-1 وظایف و شرایط عملکرد ……………………………………….. 22
2-2 مقایسه قیمت کلیدها……………………………….. ………… 33
2-3 روند جهانی در ساخت کلیدها……………………………….. .. 33
فصل سوم مشخصات فنی
3- نیازهای عمومی…………………………………. ………………. 36
3-1 مقدمه…………………………………. ………………………… 36
3-2 استانداردهای و آئین نامه ……………………………………… 36
3-3 مقررات ایمنی…………………………………. ……………….. 37
3-4 واحدهای اندازه گیری ………………………………………….. 37
3-5 زبان…………………………………… …………………………. 37
3-6 شرایط اقلیمی……………………………….. …………………. 37
3-7 حفاظت در برابر جانداران و گیاهان ……………………………. 37
3-8 حفاظت در برابر زلزله ………………………………………….. . 38
3-9 حفاظت در برابر خوردگی……………………………….. ……… 38
3-10 هماهنگی های فنی…………………………………….. …… 38
3-11 برچسب گذاری و نشانه زنی ………………………………… 38
3-12 تضمین کیفیت ………………………………………….. …….. 38
3-13 بازبینی و نظارت ………………………………………….. …… 38
3-14 آزمون های کارخانه ای ……………………………………….. 39
3-15 نصب و راه اندازی……………………………….. …………….. 41
3-16 آماده سازی جهت حمل…………………………………….. .. 41
3-17 اطلاعات و نقشه های سازنده ………………………………. 41
فصل چهارم مشخصات فنی کلیدهای 20و33 کیلوولت برای کلیدخانه­های تمام بسته فلزی
4- نیازهای خصوصی…………………………………. ……………… 44
4-1 کلیات ………………………………………….. ……………….. 44
4-2 طرح و ساخت…………………………………… ……………… 44
4-3 وسایل و لوازم جانبی…………………………………. ……….. 50
4-4 رله اولیه ………………………………………….. …………….. 50
4-5 آزمون ها………………………………………. ………………… 50
4-6 مدارک ………………………………………….. ………………. 50
فصل پنجم جداول
پیوست ها………………………………………. …………………… 59
منابع ………………………………………….. ……………………… 70

جدول 2-1 مقدار اضافه ولتاژهای حاصل از قطع جریان خازنی……. 26
جدول 2-2 مقایسه بعضی از مشخصه های کلیدهای fs6 ، خلاء و کم روغن 32
جدول 5-1 کلید ، مشخصات و مقادیر نامی کلید …………………. 53
جدول 5-2 ویژگی های فنی و داده های ضمانت شده برای کلید.. 55

شما میتوانید متن کامل این مطلب با فرمت word از اینجا دانلود کنید.

 

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *