روش هاي تشخيص پيري ct

روش هاي تشخيص پيري ct

روش هاي تشخيص پيري ct

اگر چه بازرسي دوره ائي تجهيزات فشار قوي در شركت هاي برق معمول است اما اين كار به تنهايي براي نگهداري تجهيزات كافي نيست. شركت Red Electrica de Espana (REE) دست به ابتكار تازه اي در زمينه نگهداري CT هاي فشارقوي زده است. از ميان 2000 ترانسفورماتور جرياني كه در شبكه اين شركت نصب شده اند حدود 73% در سطحKV 400هستند كه طي ساليان گذشته بيش از سايرين دچار نقص شده اند. شركت REEدريافت كه CT هاي مورد آزمايش ساختار هاي گوناگوني دارند. حتي CT هاي ساخته شده توسط يك سازنده ساختارهاي متفاوتي دارند براي مثال كاغذهاي گرافيت كربني كه براي بهبود توزيع ميدان الكتريكي و در تپ هاي خازنها بكار مي رود اشكال متفاوتي دارند. براساس اين مشخصه هاي گوناگون مي باشد كه پيري الكتريكي و حرارتي عايق شكل هاي مختلفي از خرابي را ايجاد مي كنند كه بر عمر CT تأثير مي گذارند.

پيري الكتريكي
پيري الكتريكي به ميزان وجود تخليه جزئي (PD ) كه در خرابي عايق و تشكيل گاز هاي اشباع كننده روغن نقش اساسي دارد، مربوط مي باشد. روش هايي كه بوسيله REE براي تشخيص پيري و اضمحلال عايقي مورد استفاده قرار گرفته اند شامل اندازه گيري تخليه جزئي در محل و تجزيه و تحليل گازهاي حل نشده در روغن مي باشند. براي اين كار از پروب و سنسورهاي مخصوص استفاده شده و نويزهاي صوتي موجود در پست فيلتر ميگردند.

پيري حرارتي

تلفات بزرگ اهمي و نيز تلفات دي الكتريك توليد گرما مي كنند كه سبب آسيب ديدن عايق مي گردد. در اثر يك رابطه تأثير و تأثر پي در پي، افزايش دما باعث افزايش تلفات گرديده وافزايش تلفات هم باعث افزايش بيشتر دما مي گردد، اين سيكل ادامه يافته و افزايش حرارتي، عايق را خراب كرده ونهايتا به انفجارCT مي انجامد . روش هايي كه براي آشكار سازي پيري حرارتي مورد استفاده قرار مي گيرند شامل بازبيني حرارتي ( thermovision )سالانه، اندازه گيري ضريب قدرت در محل و تجزيه و تحليل روغن مي باشد.


روش هاي نمايش و نظارت


در قدم بعدي براي نگهداري CT ها ، شركت REE روش هاي پيش بيني خرابي اوليه را مورد ارزيابي قرار داده است.يكي از روش هاي تحت بررسي ، سيستم نظارت و تشخيص دائم INSITEمي باشد كه بوسيله مهندسان دابل در ماساچوست آمريكا ابداع گرديده است. سيستم INSITE سيگنال هاي بدست آمده از سنسورهاي نصب شده در تپ خازني ترانسفورماتور را مونيتور مي كند. سنسور هاي دماي محيط و رطوبت نيز براي اندازه گيري تغييرات تانژانت دلتا در اثر تغيير شرايط محيط مورد استفاده قرار مي گيرند. ولتاژ و جريان اوليه از طريق ترانسفورماتورهاي كمكي نصب شده در سيم پيچ هاي ثانويه جهت بررسي تغييرات سيستم فشار قوي مونيتور مي شوند.

از جولاي 1966 شركت برق اسپانيا سيستم INSITE در پست La Eliana را براي دو CT نصب كرده كه بصورت پيوسته با اندازه گيري كميات مورد نظر و پردازش و تحليل سيگنالهاي اندازه گيري شده وضعيت آنها را تحت نمايش و نظارت داشته اند.اطلاعات جمع آوري شده توسط سيستم INSITE از طريق مودم به بخش مركزي شركت برق اسپانيا در مادريد جهت تحليل و بررسي منتقل مي گردد.
اگرچه تكنيك هاي زيادي براي تشخيص عيب در CT وجود دارداما اكثر آنها مستلزم اين است كه CT را بي برق نمائيم، بعلاوه اينكه پس از آزمايش و بازرسي ممكن است بواسطه نقصي در بعضي اجزاء دچار اشكال و عيب اساسي گردد. بنابراين روشهاي نظارت پيوسته و دائمي اين تجهيزات در آينده ضروري و لازم خواهد شد.

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *