دانلود پایان نامه ارشد الکترونیک- طراحي و تحليل خطوط تاخير…

دانلود پایان نامه ارشد الکترونیک- طراحي و تحليل خطوط تاخير…

موضوع پایان نامه : طراحي و تحليل خطوط تاخير مبتني بر كاواكهاي مزدوج بلور فوتوني
پایان نامه ارشد الکترونیک

چکیده :
در سالهاي اخير ادوات نوري مبتني بر بلورهاي فوتوني، به دليل ويژگي هاي جالب بلورهاي فوتوني مانند تلفات ناچيز، سرعت گروه بسيار پايين، انعطاف پذيري در شكل و ابعاد و هم چنين مناسب بودن براي مدارات مجتمع در ابعاد نانو، بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. در اين پاياننامه ساختاري حلقوي مبتني بر كاواكهاي مزدوج بلور فوتوني به نام ابركاواك معرفي و ويژگيها و كاربردهاي آن مورد بررسي قرار گرفته و مدهاي آن به كمك مدل نوسانگرهاي مزدوج و روش fdtd استخراج گرديده و دو كاربرد از كاربردهاي آن مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است…
تاخير در ابركاواك را به كمك روابطي كه از مدل نوسانگرهاي مزدوج بدست آوردهايم، محاسبه نموده و بدين ترتيب كاربرد ديگر ابركاواك در ساخت المان تاخير مورد بررسي قرار
گرفته است. بر اين اساس المان تاخيري مبتني بر ابركاواك براي اولين بار معرفي و به روش fdtd شبيه سازي شده كه تاخير بدست آمده از اين ساختار 1.8 برابر نسبت به
ساختاري مشابه كه در آن از ابركاواك استفاده نشده، بيشتر بوده و نشان دهندهي تاخير بالايي است كه اين ساختار به دليل ويژگيهاي جالب آن ميتواند ايجاد كند.

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه.
مروري بر بلورهاي فوتوني
تاريخچه ي بلورهاي فوتوني
نقص نقطهاي در بلور فوتوني
موجبرهاي بلور فوتوني
خمهاي بلور فوتوني
انواع مشددهاي نوري.
كاربردهاي بلور فوتوني در ساخت ادوات نوري نانومتري
فصل دوم : معرفي و تحليل ابركاواك.
كاربردهاي ابركاواك
پارامترهاي ابركاواك
تاثير پارامترهاي ابركاواك بر خروجي ابركاواك
مقايسهي ابركاواك و crow
ضريب كيفيت ابركاواك.
محاسبه مدهاي ابركاواك به كمك مدل نوسانگرهاي مزدوج.
شبيه سازي ابركاواك با fdtd
فصل سوم: طراحي و تحليل تئوري و عددي فيلتر فزود/فرود مبتني بر ابركاواك.
مروري بر فيلترهاي فزود/فرود
محاسبه پاسخ طيفي فيلتر فزود/فرود مبتني بر ابركاواك به روش مدهاي مزدوج.
روش مدار معادل الكتريكي براي طراحي فيلتر نوري
فصل چهارم:
طراحي و تحليل تئوري و عددي خطوط تاخير مبتني بر ابركاواك
كاربردهاي كاهش سرعت نور
راهكارهاي كاهش سرعت نور.
خطوط تاخير ..
اهميت بلورهاي فوتوني در ساخت ادوات تاخير نوري
تاخير تپ يك نقص نقطهاي در بلور فوتوني
ابركاواك بعنوان المان تاخير.
محاسبه ي تاخير ابركاواك ..
ارائهي المان تاخير مبتني بر ابركاواك .
شبيه سازي المان تاخير .
فصل پنجم: نتيجه گيري و كارهاي آينده.
ضميمه الف : روش تفاضل متناهي حوزه زمان(fdtd)
ضميمه ب : كسرهاي پيوسته…
مراجع ..

دانلود

[box type=”note” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]برای دانلود پایان نامه با فرمت PDF باید عضو طلایی درجه یک تالار گفتگو شوید.[/box]

[box type=”error” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

 

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *