کتاب فهرست آفات ، بیماریها و علفهای هرز مهم محصولات عمده کشاورزی

کتاب فهرست آفات

کتاب فهرست آفات ، بیماریها و علفهای هرز مهم محصولات عمده کشاورزی

دانلود کتاب فهرست آفات ، بیماریها و علفهای هرز مهم محصولات عمده کشاورزی ، سموم و روشهای توصیه شده جهت کنترل آنها

مقدمه ای از کتاب فهرست آفات ، بیماریها و  علفهای هرز مهم محصولات عمده کشاورزی:

با روند افزایش جمعیت جهان و کشورمان و نیز محدودیت منابع موجود در بخش کشاورزی و نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی، انجام مبارزه بر جلوگیری یا مهار دراز مدت آفات با ، IPM ضروری میباشد. استراتژی مدیریت آفات (IPM) منطقی و اصولی در قالب مدیریت تلفیقی آفات حداقل اثرات برسلامتی انسان، محیط زیست و موجودات غیرهدف تکیه می کند. روش های ترجیحی کنترل آفات شامل کنترل بیولوژیکی با استفاده از عوامل موجود در طبیعت، استفاده ی تناوبی ازگونه ها یا ارقام گیاهی مقاوم به آفات، انتخاب آفت کش هایی با حداقل سمیت برای انسان یا موجودات غیر هدف، انتخاب عملیات هرس، کوددهی یا آبیاری که منجر به کاهش مشکل آفات شود، تغییر گیاه میزبان برای جلوگیری از گسترش آفت است . این روش مدیریتی بر پایه ی علوم و تولید محصولات و حفظ منابع است که از تمام روش های مناسب همانند دشمنان طبیعی، گیاهان مقاوم به آفات،مدیریت زراعی و آفت کش ها در روش های تولید محصولات برای پیش بینی و جلوگیری از رسیدن آفات به سطح زیان اقتصادی استفاده میشود .
این رویکرد پایدار، بر کنترل آفات بوسیله ی تلفیق ابزارهای بیولوژیکی، زراعی، فیزیکی و شیمیایی در مسیری که مخاطرات اقتصادی، بهداشتی و زیست از شناخت آفت، محصول و شرایط زیست محیطی برای انتخاب بهتر ین تلفیق IPM محیطی را به حداقل برساند، توجه بسیاری دارد. در نهایت استراتژی های مدیریتی استفاده می کند.

نام فایل: کتاب فهرست آفات ، بیماریها و علفهای هرز مهم محصولات عمده کشاورزی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد فایل: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *