کتاب شاخص های شهری برای مدیریت شهرها

روشهاي علميِِ نظارت و کنترلِ وضعيت در اغلب سازمانها، شرکتها و موسسات ايراني پيشرفت قابل توجهي نداشته است؛ به عبارت ديگر، مديران در کشور ما همواره بدون کارنامه عملکرد بوده و قضاوت دقيقي در خصوص ميزان موفقيت و شکست برنامه‌هاي آنها منتشر نمي‌گردد. اين پديده به خصوص در عرصة مديريت عمومي و اجتماعي ظهور و بروز بيشتري دارد. در هر يک از وزارتخانه‌ها و نهادهاي عمومي مانند شهرداريها، استانداريها، فرمانداريها، ادارات کل استاني، نيروي انتظامي، مراکز قضايي و … طي ساليان متوالي، افراد مختلفي در مصدر امور قرارگرفته و هر يک به سهم خود تلاشهاي زيادي صرف کرده و برنامه‌هاي متعددي را اجرا نموده‌اند، اما از آنجا که ابزار اندازه‌گيري عملکرد و تحليل وضعيت که از شاخصها يا خط‌کش‌هاي مناسب براي برآورد هر يک از متغيرها بهره گيرد و آمارها و داده‌هاي لازم در دسترس نبوده است، نه تنها امکان شناخت نقاط ضعف و قوت ميسر نبوده، بلکه در اغلب موارد فرصتهاي زيادي براي پيشرفت و تعالي از دست رفته است و بعضاً تجارب ناموفق به کرات آزموده شده‌اند. براساس ملاحظات فوق و با توجه به اعلام استفاده از رويکرد «مديريت علمي» به عنوان يکي از اهداف دومين دورة شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري تهران اين موضوع را در حوزة معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي و به خصوص سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات دنبال نمود و معاونت آمار و تحليل اطلاعات اين سازمان مامور پيشبرد آن گرديد.
معاونت آمار، برنامه و بوجه سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران از ابتداي سال 84 به تحقيق در زمينۀ استفاده از شاخص‌ها در مديريت شهري پرداخت و در بررسي‌هاي انجام شده در اين زمينه، به کتاب ستودني و ارزشمند بانک توسعه آسيايي دست يافت. نظر به اهميت اين کار و انطباق کامل آن با رويکرد شاخص‌گذاري شهري، پيشنهاد ترجمة آن مطرح شد که با تائيد هيات مديره سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، به انجام رسيد و اينک به جامعة مديريتي کشور تقديم مي‌گردد.
در انجام اين کار، حمايت مديريت سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران (آقايان مهندس مهرداد کارگري و مهندس علي‌اصغر قائمي) و معاونين هماهنگي و برنامه‌ريزي شهرداري تهران (آقايان دکتر رحيم قرباني و مهندس حسين کلخوراني) و مخصوصاً مديرکل محترم دفتر شهردار تهران جناب آقاي دکتر محمدهادي موذن بسيار موثر و راهگشا بوده است که بدين وسيله از همة اين عزيزان تشکر و قدرداني مي‌نماييم.

فايل pdf كتاب مذكور را بصورت فصل هاي مجزا می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

کتاب شاخص های شهری برای مدیریت شهرها

دانلود کتاب شاخص های شهری برای مدیریت شهرها


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط