پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

موضوعات و محورهای کنفرانس:

1- حمل‌و‌نقل همگاني
1-1- طراحي شبكه‌هاي حمل‌ونقل همگاني
1-2- تحليل ظرفيت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني
1-3- معرفي و ارزيابي سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني
1-4- بهينه‌سازي ناوگان حمل‌و‌نقل همگاني

2- سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند
2-1- سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک
2-2- مدیریت تصادف در سیستم های حمل و نقل هوشمند
2-3- سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک و ایمنی
2-4- مدیریت وقایع اورژانسی
2-5- سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند
2-6- سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار
2-7- ارتباط بین سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت دانش
2-8- سرویس های انتقال شخصی در سیستم های حمل و نقل هوشمند
2-9- همجوشی داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند
2-10- محاسبات سیار در سیستم های حمل و نقل هوشمند
2-11- زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند
2-12- سیستم های هوشمند دستیار راننده
2-13- معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند
2-14- استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند
2-15- ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند
2-16- سیستم های نرم افزاری توسعه معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند مخصوصاً Turbo و Selection
2-17- مديريت هوشمند ترافيك
2-18- اطلاع‌رساني هوشمند
2-19- وسايل نقليه هوشمند
2-20-سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني هوشمند
2-21- سيستم‌هاي امنيتي هوشمند
2-22- سيستم‌هاي هوشمند مربوط به وسايل نقليه‌ي تجاري
2-23- سيستم‌هاي هوشمند پرداخت كرايه
2-24- شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری

3- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی
3-1- مدل‌سازي و پیش‌بینی تقاضاي حمل‌ونقل
3-2- مدل‌هاي فعاليت- مبنا (فعاليت- محور) حمل‌ونقل
3-3- برنامه‌ريزي حمل‌ونقل و كاربري زمين
3-4- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل كالا
3-5- بررسی ساختارهای شهری
3-6- استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌
3-7- شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ريزي حمل‌ونقل
3-8- فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، سفرها و فعالیت‌ها

4- ايمني ترافيك
4-1- تحلیل اقتصادی تصادفات
4-2- مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری
4-3- ساختار مديريت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای
4-4- روش‌هاي نوين جهت ايمن‌سازي معابر
4-5- مميزي ايمني راه
4-6- شاخص ريسك و مديريت آن در شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل
4-7- بررسی رفتار رانندگان
4-8- ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی
4-9- سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ي موتوری
4-10- ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه

5- حمل‌ونقل و توسعه‌ي پايدار
5-1- پياده- محوري و حمل‌ونقل انسان‌مدار
5-2- توسعه دوچرخه‌سواري
5-3- مصرف سوخت
5-4- آلودگي هوا و آلودگي صوتي
5-5- حمل‌و‌نقل و محيط‌هاي شهري
5-6- اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری
5-7- مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری
5-8- ضرورت‌های توسعه‌ی پایدار
5-9- استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری

6- مهندسی ترافیک
6-1- مدل‌ها و نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي ترافيك سواره و پياده
6-2- عارضه‌سنجي ترافيك
6-3- مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه
6-4- مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده
6-5- مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات
6-6- جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت‌وساز شهری

7- اقتصاد حمل و نقل
7-1- ارزيابي پروژه‌هاي حمل‌و‌نقل
7-2- قيمت‌گذاري معابر شهري
7-3- قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی
7-4- مدل‌هاي اقتصادي در برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل
7-5- اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها
7-6- ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و دستاوردهای حمل‌و‌نقلي
7-7- قیمت‌گذاری سوخت و مالیات
7-8- یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل
7-9- تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از محل استفاده‌ی آن‌ها

8- مديريت سيستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک
8-1- مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل
8-2- مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها
8-3- مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل
8-4- مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل
8-5- مدیریت کاربری زمین
8-6- مدیریت پارکینگ
8-7- مدیریت محوطه‌های کارگاهی
8-8- مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
8-9- مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص
8-10- سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی
8-11- ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی
8-12- بررسي روش‌ها و سياست‌هاي مناسب، جهت افزايش عرضه‌ي سيستم حمل‌و‌نقل

9- آموزش ترافیک
9-1- روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک
9-2- جامعه‌شناسی در ترافیک
9-3- آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
9-4- تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی
9-5- تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک

10- قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک
10-1- ساختاردهی و تعامل بین سازمانی در حیطه‌ی حمل‌ونقل شهری
10-2- قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک
10-3- سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش حمل‌ونقل
10-4- موانع مدیریتی در حمل‌ونقل شهری
10-5- اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی
10-6- پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

11- طرح هندسی معابر
11-1- علائم افقی و عمودی در معابر
11-2- کنترل و مدیریت دسترسی ها
11-3- طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها
11-4- طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و …)
11-5- کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی

12- حمل و نقل غیرموتوری
12-1- استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری
12-2- تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری
12-3- توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها
12-4- توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها
12-5- برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوری

تاریخ های مهم:

آغاز فراخوان مقاله 30 تیر ماه 94
پايان دریافت مقاله 30 آذر 94
آغاز ثبت نام در کنفرانس 12 دی ماه 94
آغاز ثبت نام در تورهای بازدید 5 دی ماه 94
اعلام نتايج داوري مقالات 17 بهمن ماه 94
زمان برگزاري كنفرانس 11-12 اسفند ماه 94

وبسایت کنفرانس:

[box type=”info” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″]http://www.ictte.ir/fa[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *