پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی جهت ارتقا تاب آوری در برابر زلزله

پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی

پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی جهت ارتقا تاب آوری در برابر زلزله

پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی در جهت ارتقا تاب آوری در برابر زلزله (نمونه موردی: منطقه ۱۰ شهرداری تهران) توسط فاطمه شریف نیا و به راهنمایی دکتر اسفندیار زبردست و مشاوره دکتر علی عسگری برای دریافت درجه کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری از دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱ تهیه شد که فایل PDF اون رو با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

فهرست مطالب پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی در جهت ارتقا تاب آوری در برابر زلزله

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مطالعه
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
روش پژوهش
رویه پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه
تعاریف و مفاهیم
نگرش ها و رویکردهای کلی به سوانح
تاب آوری
ابعاد تاب آوری
تاب آوری و کاربری زمین
معیارهای کالبدی برنامه ریزی شهری و تاب آوری بافت های شهری
تجارب جهانی
چارچوب نظری
نتیجه گیری

فصل سوم: شناخت
مقدمه
جایگاه منطقه ۱۰ در شهر تهران
موقعیت منطقه ۱۰ نسبت به گسل های اصلی تهران
کاربری زمین در منطقه ۱۰
شکل نقشه کاربری حساس در منطقه ۱۰
دانه بندی قطعات
نسبت توده به فضا (سطح اشغال)
تعداد طبقات
اسکلت بنا
شبکه معابر
فضای سبز
کاربری های امدادی
کاربری های خطرزا
بررسی ساخت و سازهای جدید و روند اصلاح بافت
نتیجه گیری

فصل چهارم: تحلیل
مقدمه
فرآیند تحلیل شبکه بافت از نظر میزان تاب آوری در برابر زلزله
تاب آوری در برابر عوامل بیرونی
تحلیل تاب آوری کاربری ها
بررسی وضعیت کاربری های مهم منطقه به صورت مجزا
نتیجه گیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه
کاربری حساس
مقاوم سازی
همجواری کاربری های حساس و خطرزا
کاربری های حساس و شبکه معابر
کاربری فضای سبز
شبکه معابر
کاربری های آسیب پذیر در قبل، حین و بعد زلزله
پاسخ به سوالات پژوهش
آزمون فرضیه های پژوهش
نتیجه گیری

نام فایل: پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی جهت ارتقا تاب آوری در برابر زلزله

دانلود فایل: لینک مستقیم

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *