مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

طرح و اجرای تأسیسات برقی

طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها مبحث سیزدهم از مباحث مقررات ملی ساختمان ایران است که بـه عنـوان فراگیرترين ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـلامت وصرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب ارتقـاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمانها ميگردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محـسوب مـيشـود بيش از دو دهه است كه توسـط وزارت مـسكن و شهرسـازي آغـاز و بـا مـشاركت جامعه مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملی ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامل خود را طي نموده است. در ايـن مـسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كشور از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرارگرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسـي قـرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملی ساختمان، آيين نامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر مي شود و استفاده كنندگان لازم اسـت به تفاوت هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لازم الاجرا بودن، قلمرو، حـدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگي هاي خاص هر مدرك توجه داشته باشند .

مبحث سیزدهم این سری مباحث را با عنوان طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها از لینک زیر می تونید دانلود کنید:

دانلود مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *