دستور if در سی شارپ | آموزش سی شارپ – قسمت پنجم

دستور if در سی شارپ

دستور if در سی شارپ | آموزش سی شارپ – قسمت پنجم

در پنجمین قسمت از آموزش سی شارپ به آموزش نحوه دستور if در سی شارپ پرداخته می شود که در ادامه مشاهده می کنید و می توانید تمرین های آن را دنبال کنید.

دستور if در سی شارپ

برای بررسی شرط ها استفاده می شود. شرطها باید داخل پرانتز باز و بسته و دستورات باید داخل آکولاد باز و بسته نوشته شود و در صورتی که یک دستور داشته باشیم نیازی به آکولاد باز و بسته نیست ولی در صورتیکه تعداد دستورات بیشتر از یک دستور بود باید داخل آکولاد باز و بسته نوشته شوند.

if(شرط یا شروط)
}  
دستورات    
{

سه روش برای انجام تمرین، وجود دارد.

روش ۱:

می توانیم یک متغیر boolean تعریف کنیم و پیش فرض آن را false قرار دهیم. سپس بررسی می کنیم، اگر این متغیر، false باشد تکسباکس را پاک کن و متغیر را برابر true قرار بده، در غیراینصورت عملی انجام نده.

    bool b = false ;
    private void txtsrt1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (b == false)
      {
        this.txtsrt1.Clear();
        b = true ;
      }
    }
مرحله ۱:
تابعی از نوع Boolean تعریف می کنیم. این متغیر، باید به دو دلیل قبل از فراخوانی event مربوط به کلیک تکسباکس اول تعریف کنیم.
دلیل ۱: با اینکار، متغیر تعریف شده (متغیر b) در توابع دیگر قابل دسترسی است.
دلیل ۲: در صورتی که داخل event کلیک تکسباکس، تعریف شود، با هر بار کلیک بروی تکسباکس، مقدار b مساوی با false می شود.
مرحله ۲:
Event مربوط به کلیک تکسباکس ۱ را فراخوانی می کنیم. (مانند مرحله ۱ تمرین ۱)

مرحله ۳:

از دستور if برای بررسی شرط استفاده می کنیم.

نکته: boolean نوعی متغیر است که تنها دو حالت true یا false می تواند داشته باشد و برای بررسی درست یا غلط شرطی از آن استفاده می شود.

روش ۲: می توانیم از یک متغیر int با مقدار اولیه ۰ استفاده کنیم و با هر با کلیک تکسباکس، یکی به آن اضافه کنیم و در شرط بگویم اگر متغیر، کوچکتر یا مساوی از صفر بود textbox را پاک کن.
    int b = 0;
    private void txtsrt1_Click(objectsender, EventArgs e)
    {
      if (b<=0)
        this.txtsrt1.Clear();
      b+= 1;
    }
عملگر =+: عملگری است که مقداری برابر با مقدار روبروی عملگر، به متغیر اضافه می کند و داخل متغیر می ریزید. (b+=1 عملکردی مشابه با b=b+1 دارد.)
نکته: از روش دوم می توان برای این مورد استفاده کنیم که کاربر اگر سه بار رمز را اشتباه وارد کرد، اجازه ورود به آن کاربر داده نشود.
روش ۳: می تواینم جمله داخل تکسباکس ۱ را با جمله “جمله اول را تایپ کنید” مقایسه کنیم و در صورتی که برابر با این جمله بود، با کلیک کاربر، جمله پاک شود. برای اینکار کد زیر را می نویسیم:
 private void txtsrt1_Click(objectsender, EventArgs e)
    {
      if (this.txtsrt1.Text == "جمله اول را تایپ کنید")
        this.txtsrt1.Clear();
    }
مشکل روش ۳: در صورتی که کاربری جمله “جمله اول را تایپ کنید” در تولباکس اول بنویسد، با کلیک دوباره بروی تکسباکس ۱، این جمله پاک می شود.

پایان قسمت پنجم آموزش سی شارپ – دستور if در سی شارپ

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *