مطالعات پایه طرح جامع طرقبه

طرح جامع طرقبه

مطالعات پایه طرح جامع طرقبه

مطالعات پایه طرح جامع طرقبه که توسط شرکت مهندسین مشاور فرنهاد تهیه شده، در 195 صفحه به صورت PDF با ورود به لینک داده شده قابل دانلود هستش.

فهرست مطالب مطالعات پایه طرح جامع طرقبه :

فرآیند مطالعات طرح توسعه و عمران شهر طرقبه
استنتاج، ارزیابی و تدقیق اهداف، مقررات جاري، برنامه ها و طرح هاي بالادست
تعیین محدوده مطالعاتی طرح
روند تحولات توسعه و عمران در محدوده مطالعاتی طرح
نقش شهر طرقبه در الگوي توسعه و عمران بر پایه اکوتوریسم
ویژگی هاي محیط و بستر جغرافیایی محدوده مطالعاتی طرح
تشکیلات و نهادهاي موثر در توسعه و عمران محدوده مطالعاتی طرح
ترسیم چشم انداز توسعه شهر طرقبه
تاریخچه و چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
خصوصیات محیط طبیعی
انسان و فعالیت
محیط انسان ساخت
شبکه حمل ونقل
موقعیت، مراکز و شبکه هاي تاسیسات شهري (آب، گاز، فاضلاب…)
بررسی ساختار و خصوصیات عمده مسائل زمین
بررسی ساختار وخصوصیات عمده و نحوه سکونت در محدوده شهري
ساختار فضایی
ساختار بصري – ادراکی
ساختار گردشگري
جمع بندي مطالعات پایه (SWOT) براساس تحلیل آثار متقابل انسان، فعالیت و محیط به منظور تشخیص ساختار عمومی شهر
تدقیق و تعیین محدوده شهر با توجه به معیارهاي هم پیوندي مراکز سکونتی و فعالیتی

شهر طرقبه با مساحت حدود 1530 هکتار در شهرستان طرقبه وشاندیز و استان خراسان رضوي در عرض جغرافیایی 36/19 شمالی و طول شرقی 59/23 واقع شد است.

در تقسیمات کشوري، طرقبه تا قبل از سال 1331 به عنوان روستا محسوب میشده و در این سال بر اساس مصوبه وزارت کشور به شهر تبدیل شده و شهرداري آن تاسیس می گردد. براساس آخرین تغییرات در مرزهاي تقسیمات سیاسی در سال 1385 این شهر به همراه شهر شاندیز به عنوان شهرستان طرقبه-شاندیز از شهرستان مشهد انتزاع شده و در قالب دو بخش (طرقبه و شاندیز) و چهار دهستان (طرقبه، جاغرق- شاندیز، ابرده) تعیین گردید.

مرحله دوم طرح جامع طرقبه که برنامه توسعه می باشد نیز به این مطلب اضافه شد.

فهرست مطالب دو مرحله طرح جامع طرقبه :

مرحله اول: مطالعات پایه

فصل اول : بررسی زمینه و پیشینه
فصل دوم: بررسی ویژگی ها و خصوصیات عمده وضع موجود و پیش بینی آینده
فصل سوم :جمع بندي نتایج مطالعات پایه و تحلیل نهایی

مرحله دوم: برنامه توسعه

فصل اول: معرفی اهداف و راهبردهاي توسعه وعمران شهر طرقبه
فصل دوم: ارزیابی و اولویت بندي راهبردها و سیاست هاي پیشنهادي
فصل سوم: تدوین طرح ساختاري- راهبردي
فصل چهارم: معرفی و تعیین محدوده تقریبی طرح هاي تفصیلی موضعی
فصل پنجم: معرفی طرح هاي تفصیلی شهرطرقبه
فصل ششم: معیارها و مقررات طرح
فصل هفتم: نظارت و بازنگري
فصل هشتم: معیارها و مقررات طرح درحریم شهر

دانلود طرح جامع طرقبه

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *