فیلم آموزشی نحوه خاکبرداری و گود برداری در مجاورت ساختمانها

نحوه خاکبرداری و گود برداری در مجاورت ساختمانها

فیلم آموزشی نحوه خاکبرداری و گود برداری در مجاورت ساختمانها

فیلم آموزشی نحوه خاکبرداری و گود برداری در مجاورت ساختمانها

در این فیلم مباحث زیر مطرح شده است:
مسائل و مشکلات ناشی از خاک برداریها
خاکبرداری در پای شیبها
ریزش دیواره های ترانشه ها و کانال ها و مانند آن
ریزش دیواره چاه
ریزش دیواره چاه به داخل محوطه خاک برداری شده
نحوه خاک برداری زیر ساختمانهای نسبتا بزرگ و سنگین
پایداری خاکها
روشهای حفاظت و پیشگیری از خطر
حفاظت شیبها
روشهای دور کردن آب از شیب
روش کاهش و دور کردن وزن از لبه شیب
روشهای حفاظت شیبهای سنگی
روشهای پیشگیری از ریزشهای موضعی بر اثر هوازدگی
روشهای حفاظت در خاک برداریهای ساختمانی
استفاده از تیرکهای مایل (شمع بندی) برای حفاظت جداره گود
حفاظت دیواره خاک برداری و ساختمان مجاور
برخی توصیه های اجرایی
و تصاویر مختلف از نحوه خاکبرداری و گود برداری

نام فایل: فیلم آموزشی نحوه خاکبرداری و گود برداری در مجاورت ساختمانها

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *