تعیین قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام و اسیدهای آمینه

هضم ایلئومی

تعیین قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام و اسیدهای آمینه

مقاله تعیین قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام و اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در جوجه های گوشتی نوشته مجتبی اسمعیل پور روشن رو به صورت Word از لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام و اسید های آمینه شش نمونه پودر گوشت و استخوان با استفاده از 84 قطعه جوجه خروس گوشتی و با تغذیه شش جیره غذائی نیمه خالص بر پایه نشاسته ذرت و حاوی هر یک از شش نمونه پودر گوشت و استخوان بعنوان تنها منبع پروتئین و یک جیره غذائی پایة ذرت- سویا ، در سن 38 روزگی و در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. از اکسید کروم در جیره پایه و جیره های آزمایشی به عنوان معرف غیر قابل هضم استفاده گردید.
قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام در بین نمونه های پودر گوشت و استخوان تفاوت معنی داری (05 / 0 >P) نشان داده و میانگین و دامنه تغییرات آن معادل 9 / 79 و 1 / 86 – 5 / 72 درصد بود. به استثناء لیزین، هیستیدین، ایزولوسین، لوسین، والین، متیونین و اسید گلوتامیک، قابلیت هضم سایر اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری تفاوت معنی داری نشان داد (05 / 0 >P).
آرژنین با میانگین 1 / 88 و متیونین با 5 / 47 درصد به ترتیب بالاترین و پائین ترین قابلیت هضم ظاهری را در بین اسید های آمینه داشتند. میانگین (و دامنه تغییرات) قابلیت هضم ایلئومی ظاهری لیزین، اسید های آمینه گوگرد دار و ترئونین به ترتیب برابر 3 / 69 (6 / 73 – 8 / 65)، 8 / 54 (4 / 59 – 3 / 45) و71 (4 / 84 – 6 / 56) درصد بود.
از نتایج این آزمایش چنین استنباط می شود که پودر گوشت و استخوان مورد مطالعه گرچه دارای ارقام بالاتری از قابلیت هضم ظاهری ایلئومی پروتئین خام و اسید های آمینه (9 / 79 و 5 / 67 درصد) می باشد ولی از سطح پروتئین خام و اسید های آمینه قابل هضم آن کمتری برخوردار است.

واژگان کلیدی: پودر گوشت واستخوان، قابلیت هضم ایلئومی، اسید های آمینه، جوجه های گوشتی

نویسنده و ارسال کننده: مجتبی اسمعیل پور روشن

هضم ایلئومی

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

نظر (1)

  • تعیین قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام و اسیدهای آمینه | آی آموزش پاسخ به

    […] […]

    اسفند ۲۴, ۱۳۹۴ در ۲:۲۱ ب.ظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *