مقایسه تطبیقی طرح جامع تهران با اصول و ویژگی های رهیافت اندک افزا

مقایسه تطبیقی طرح جامع تهران با اصول و ویژگی های رهیافت اندک افزا

مقایسه تطبیقی طرح جامع تهران با اصول و ویژگی های رهیافت اندک افزا

مقایسه تطبیقی سند طرح جامع شهر تهران با اصول و ویژگی های رهیافت اندک افزا برنامه ریزی شهری نوشته ندا امیری اکبری و نظارت انوشیروان ناصر مستوفی رو تحت عنوان گزارش 299 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به صورت PDF از لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

مقایسه تطبیقی طرح جامع تهران با اصول و ویژگی های رهیافت اندک افزا

فهرست مطالب مقایسه تطبیقی طرح جامع تهران با اصول و ویژگی های رهیافت اندک افزا :

کلیات تحقیق
مقدمه
بیان و تشریح مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق

مبانی نظری تحقیق
تعریف اندک افزایی همچون یکی از رهیافت های برنامه ریزی در معنای عام آن
پیشینه و علل شکل گیری تفکر اندک افزا در برنامه ریزی شهری
جایگاه رهیافت اندک افزای برنامه ریزی در گو نه بندی سه گانه نظریه های برنامه ریزی شهری
مقایسه برنامه ریزی عقلانی (خردگرا) با برنامه ریزی اندک افزا
ضرورت رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری
ويژگي هاي كلي رهيافت اندك افزاي برنامه ریزی شهري
توصیف ویژگی های پایه رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری
توصيف اصول پايه رهيافت اندك افزاي برنامه ریزی شهري
جمع بندی اصول و ویژگی های تفکر اندک افزا در برنامه ریزی شهری
اصول و ويژگي هاي مربوط به گام های کوچک در رهيافت اندك افزاي برنامه ریزی
اصول و ویژگ یهای مربوط به تغییرات کوچک در رهیافت اند کافزای برنام هریزی شهری
اصول و ویژگ یهای مربوط به ممیزی و تحلیل غیر جامع در رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری
اصول و ويژگي هاي مربوط به تأ يكد بر هم رأيي و مشاركت شهروندان دررهيافت اندك افزاي برنامه ریزی
اصول و ويژگي هاي مربوط به تأ يكد برآزمون وخطا و رويارويي با نامعلومي در رهيافت اندك افزاي برنامه ریزی
اصول و ويژگي هاي مربوط به نحوه برخورد با مشكل در رهيافت اندك افزاي برنامه ریزی
اصول و ويژگي هاي مربوط به تأکید برمحدوديت ذهن انسان درمشكل گشايي در رهيافت اندك افزاي برنامه ریزی
اصول و ويژگي هاي مربوط به محدود ساختن گزينه ها در رهيافت اندك افزاي برنامه ریزی
خطر پذیری در رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری
رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری و کمبود اطلاعات
رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری و تحلیل
جایگاه ارزش ها و اهداف کلان و خرد در رهیافت اندک افزای برنامه ریزی
توصیف تصمیم سازی در رهیافت اندک افزای برنامه ریزی
ویژگیهای تصمیم سازی در رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری
دستیابی به هم رأیی در تصمیم سازی اندک افزا
تعریف راهبرد در رهیافت اندک افزا و تفاوت آن با سایر رهیافت ها
سیاست ها و سیاست سازی در رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری
ویژگی های سیاست ها در رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری
ویژگی های سیاست سازی در رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری
ارتباط میان وسیله ها و مقاصد در رهیافت اندک افزای برنامه ریزی شهری
سوء برداشت ها از رهیافت اندک افزا به صورت عام و پاسخ طرفداران این رهیافت به آنها
تشریح جنبه های مثبت و منفی رهیافت اندک افزا در برنامه ریزی شهری
تشریح انتقادها از رهیافت اندک افزا در برنامه ریزی شهری
بروندادهای حاصل از فصل دو.

تحلیل سند طرح جامع با اصول و ویژگی های رهیافت اندک افزا
مقدمه
معرفي فرايند تهيه طرح جامع شهر تهران (1386)
معرفی عناصرمحتوایی و ساختاری اصول رهيافت اندك افزاي برنامه ریزی
بررسی تحلیلی چش مانداز طرح جامع شهر تهران با اصول رهیافت اندک افزا
قیاس چش مانداز طرح جامع شهر تهران با اصول رهیافت اندک افزا
بررسی تحلیلی اهداف طرح جامع شهر تهران با اصول رهیافت اندک افزا
قیاس چش ماندازها و اهداف طرح جامع شهر تهران
بررسی تحلیلی راهبردهای توسعه شهر تهران با اصول رهیافت اندک افزا
نتیجه گیری

ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت تطابق سند طرح جامع با اصول و ویژگی های رهیافت اندک افزا
چهارچوب پیشنهادی بكارگيري عناصر و اصول رهيافت اندك افزا درطرح جامع شهر تهران
چارچوب ساختاری و محتوایی پیشنهادی در خصوص تدوین چشم انداز توسعه شهر
چارچوب ساختاری و محتوایی پیشنهادی در خصوص تدوین اهداف طرح
چارچوب ساختاری و محتوایی پیشنهادی در خصوص تنظیم راهبردهای توسعه شهر تهران
چارچوب ساختاری و محتوایی پیشنهادی در خصوص پیش بینی جمعیت
چارچوب ساختاری و محتوایی پیشنهادی در خصوص تعیین محدوده و حریم شهر تهران
چارچوب ساختاری و محتوایی پیشنهادی در خصوص تعیین سازمان فضایی و پهنه بندی شهر تهران
چارچوب ساختاری و محتوایی پیشنهادی در خصوص تنظیم ضوابط و مقررات ساخت وساز و نحوه استفادها ز زمین
چارچوب ساختاری و محتوایی پیشنهادی در خصوص تولید برنامه های موضوعی و موضعی توسعه شهر تهران
چارچوب ساختاری و محتوایی پیشنهادی در خصوص تعیین شرایط تحقق پذیری برنامه
چارچوب ساختاری و محتوایی پیشنهادی در خصوص تعیین سازوکارهای اجرایی
پیشنهاد تغییر ساختار فرایند تهیه طرح جامع با تأکید بر اصول و ویژگ یهای رهیافت اندک افزا

منابع و مآخذ

دانلود پروژه مقایسه تطبیقی طرح جامع تهران با اصول و ویژگی های رهیافت اندک افزا

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

نظر (1)

  • مقایسه تطبیقی طرح جامع تهران با اصول و ویژگی های رهیافت اندک افزا | آی آموزش پاسخ به

    […] مقایسه تطبیقی طرح جامع تهران با اصول و ویژگی های رهیافت… اولین بار در سایت علمی آموزشی نواندیشان منتشر […]

    فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۵ ب.ظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *