معماری و شبیه سازی نور مصنوع در محیط های کامپیوتری

امروزه با روشنایی به عنوان عامل مهم در کیفیت زندگی شهری مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین تعجب آور نیست که باید بناهای با ارزش فرهنگی – تاریخی و شاخه های مهندسی روشنایی شب مورد توجه قرار گیرد. طراحان پروژه بیشتر توجه به دید شب از ساختمان ها دارند که اغلب بازتابی از معماری آن بنا می باشد. بنابراین طرح، تناسبات، تقارن، کمپوزسیون، محورها و ایده تولید در برنامه مدل نورپردازی یک پروژه بر این تأکید استوار بوده و ایده هایی همچون ریتم – تکرار و شبکه، اساس و بنیان موضوع و عملکرد های تأثیرگذار بر ساختمان ها و پروژه های مهم هستند. در این راستا در کشورهای مختلف استانداردهایی برای سیستم روشنایی شب در شهر تدوین گردیده و در زمینه طراحی معماری، نرم افزارهای مدل های نورپردازی پرداخته اند می توانند تأکیدی بر دید شبانه ساختمان ها به لحاظ نورپردازی در محدوده شهری داشته باشند.
هدف از این مقاله که بخشی از تحقیق در دست اقدام در باب نمای شب در شهر می باشد، ارائه نحوه پردازش و دستیابی به نور مطلوب به کمک برخی از نرم افزارهای نورپردازی و نحوه شبیه سازی در سه پروژه نمونه می باشد.

کلمات کلیدی: معماری، نورپردازی، شبیه سازی کامپیوتری

نویسندگان: الناز ابی زاده، رها ایمن، زهرا حق بیگی، سمیه فرجی، فروغ فرهودی

دانلود مقاله


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *