مدل سازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکف

مدل سازی تغییرات پوشش اراضی

مدل سازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکف

مقاله مدل سازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکف (مطالعه موردی: اصفهان-دهستان اشن) رو از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

چکیده:

كاربري اراضي يكي از مهم‌ترین جنبه‌ های بررسي مديريت منابع طبيعي و بازنگري تغييرات محيطي است. در اين تحقيق با استفاده از قابليت فن‌ های سنجش‌ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي تغييرات كاربري اراضي بخشی از منطقه اصفهان در بازده زماني بين سال‌های (1994 تا 2015) با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای لندست (ETM, TM ) مورد پايش قرار گرفت. طبقه‌بندی کلاس‌های كاربري اراضي، تجزيه تحليل روش‌ها و تغييرات آن‌ها در محيط نرم‌افزار ENvi4.8 و edrisi18 انجام گرديد. تجزيه و تحليل تغييرات زماني تصاوير در 21سال مورد مطالعه نشان داد كه سطح اراضي مسكوني افزايش محسوسي داشته و بيشترين تغييرات كاربري در مناطق پوشش گیاهی ايجاد شده است.

بر مبناي این تغییرات 3 متغیر مستقل، فاصله از مرکز روستا، فاصله ازجاده، فاصله از رودخانه، به عنوان ورودي مدل انتخاب شدند و سپس، پتانسیل تبدیل کاربري و پیش بینی براي سال 2035، با استفاده از روش شبکه عصبی و زنجیره مارکوف مدلسازي شد. مقایسه نتایج پیش بینی با جدیدترین داده هاي زمینی و مطالعات گذشته نشان می دهد که نتایج تحقیق حاضر به واقعیت هاي زمینی نزدیکتر است . همچنین نتایج پیش بینی شده مشخص شد که بیش ترین احتمال تغییر مربوط به کاهش پوشش گیاهی و تبدیل آن به زمین بایر می باشد . با توجه به خشک سالی منطقه در سال های اخیر، عدم توجه و مديريت مناسب در وضعيت هيدرولوژي منطقه، تأمين نهاده هاي كشاورزي و فقدان وضعيت ثبات اقتصادي از عوامل مؤثر بر روند تغييرات كاربري اراضي در منطقة مورد مطالعه مي باشد.

کلمات کلیدی: کاربری اراضی ، تکنیک های سنجش از دور ، زنجیره مارکف ، شبکه عصبی ، حداکثر احتمال

نویسندگان: علی اکبر جمالی و مجید دانش

ارسال کننده: مجید دانش

مدل سازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکف

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *