طرح جامع شوط | طرح توسعه و عمران شهر شوط

طرح جامع شوط

طرح جامع شوط | طرح توسعه و عمران شهر شوط

طرح توسعه و عمران یا همون طرح جامع شوط توسط مهندسان مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر در سال 1390 تهیه شده است. این طرح جامع را به صورت PDF در 7 جلد از لینک های داده شده می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب جلدهای طرح جامع شوط :

جلد اول طرح جامع شوط : ارزیابی طرح توسعه (هادی) شهری

مقدمه
ارزيابي طرح توسعه شهري شهر شوط
ارزيابي جمعيت
ارزیابی تراکم جمعیتی
ارزیابی تراکم مسکونی
ارزیابی کاربری زمین
ارزيابي شبكه ارتباطي
جمع بندی
منابع و مآخذ

جلد دوم طرح جامع شوط : بررسی کل منطقه ای

مسائل جغرافيايي و اقليمي منطقه
اوضاع و احوال فرهنگي، اجتماعي و تاريخي منطقه
نحوه توزيع جمعيت در منطقه
وضع ارتباطات در منطقه
اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهر در آن
برنامه هاي بخشي- منطقه اي و تعيين سهم شهر در برنامه هاي مزبور
آبادي ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ شهر
منابع و مآخذ

جلد سوم طرح جامع شوط : بررسی حوزه نفوذ

خصوصيات جغرافيايي و اقليمي
منابع طبيعي (جنگل ها، مراتع، معادن، منابع آب و غيره)
تعداد و نحوه استقرار آبادي ها
وضع ارتباطات بين آبادي ها و شهر، و سيستم حمل و نقل موجود
وضع تأسيسات و تجهيزات زيربنايي، خدمات رفاهي و نحوه توزيع آنها
موقعيت و خصوصيات مناطق و آثار باستاني
خصوصيات تاريخي، فرهنگي و اجتماعي
مشخصات جمعيتي (ميزان و نحوه توزيع جمعيت، تفكيك جمعيت شهري و روستايي، ميزان رشد و وضع كلي مهاجرت) با استفاده از آمار رسمي و اطلاعات موجود
خصوصيات اقتصادي (ميزان توليد و وضع اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي و استعدادهاي بالقوه، قطب هاي جاذب اقتصادي و موانع عمده در راه توسعه اقتصادي) حوزه نفوذ شهرستان شوط
برنامه هاي عمراني ملي و يا منطقه اي در زمينه رشد و توسعه، نحوه استقرار مراكز جمعيتي و همچنين برنامه هاي بخشي-منطقه اي عمراني (تأسيسات و تجهيزات زيربنايي و رو بنايي و خدمات رفاهي) و توليدي (صنعت، كشاورزي و غيره)، همراه با مشخص نمودن اعتبارات و امكانات مالي و فني مربوط به هر بخش

جلد چهارم طرح جامع شوط : بررسی و شناخت شهر (بخش اول: محیطی – جمعیتی – اقتصادی)

شناخت تاريخچه، علل پيدايش، چگونگي توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر
خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر
خصوصيات اقتصادي شهر
امكانات مالي، اعتباري، فني و اداري و شهرداري و ساير سازمانهاي مؤثر در عمران شهر
منابع و مآخذ

جلد چهارم طرح جامع شوط : بررسی و شناخت شهر (بخش دوم: کالبدی)

نحوه استفاده از اراضي شهر و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در كل شهر
وضع كمي و كيفي كالبدي كاركردهاي مختلف شهري و تعيين كمبودها و نيازها در وضع موجود
نحوه توزيع خدمات محله اي در مناطق مختلف شهر، با در نظر گرفتن گنجايش و شعاع عملكرد
بافت و سازمان شهري همراه با تعيين محدوده محلات مختلف در شهر و چگونگي روابط آنها با يكديگر
تراكم كلي ساختماني مسكوني در مناطق مختلف شهر
وضعيت كلي ساختمانها در مناطق مختلف شهر، از نظر نوع مصالح و كيفيت ساختمان، تجهيزات و تأسيسات بهداشتي و غيره
مسائل كمي و كيفي مربوط به وضع مسكن در شهر و محلات مختلف و كمبودها و مشكلات مربوط به تهيه مسكن در شهر
وضع مالكيت اراضي در شهر، با تفكيك نوع مالكيت خصوصي و عمومي
موقعيت، گنجايش و كيفيت مراكز و شبكههاي تأسيسات شهري
وضع كمي و كيفي تجهيزات شهري
مسائل مربوط به عبور و مرور عمومي و خصوصي در شهر

جلد پنجم طرح جامع شوط : تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها

نتايج مربوط به حوزه نفوذ شهر
نتايج مربوط به شهر

جلد ششم طرح جامع شوط : تهیه طرح ها و برنامه های شهر و حوزه نفوذ

تهيه طرح و برنامه هاي مربوط به حوزه نفوذ شهر
تهيه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه كالبدي شهر)
تهيه برنامه هاي توسعه و عمران شهر

جلد هفتم طرح جامع شوط : کلیه ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

تعاريف مفاهيم
ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي در محدوده شهر
اساس طرح هاي جامع (توسعه عمران)
ضوابط معماري و سيماي شهري
ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي در حريم شهر
ضوابط و مقررات درخواست تفكيك و احداث ساختمان

[button color=”blue” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” align=”right” link=”https://www.noandishaan.com/forums/thread154715.html” target=”_blank” radius=”5″ outer_border_color=”#” icon=”momizat-icon-download”]دانلود طرح[/button]

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *