طرح جامع چادگان | طرح توسعه و عمران شهر چادگان

طرح جامع چادگان

طرح جامع چادگان | طرح توسعه و عمران شهر چادگان

طرح جامع چادگان از شهرهای استان اصفهان توسط مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش تهیه شده است.

فایل PDF کاربری اراضی پیشنهادی را به همراه گزارش هر سه مرحله طرح با ورود به لینک داده شده می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب جلدهای طرح جامع چادگان :

مرحله اول طرح جامع چادگان : بررسی و شناخت شهر

شناخت تاريخچه ، علل پيدايش ، چگونگي توسعه شهر چادگان و روند رشد آن در ادوار گذشته
خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر
خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر
خصوصيات اقتصادي شهر
امكانات مالي ، اعتباري ، فني و اداري شهرداري و ساير سازمان هاي مؤثر در عمران شهر
خصوصيات كالبدي

مرحله دوم طرح جامع چادگان : نتایج مربوط به شهر

تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر در وضع موجود
پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده
پيش بيني رشد جمعيت شهر
ارزيابي امكانات رشد كالبدي و توسعه شهر، تعيين جهات، حدود منطقي و مراحل مختلف توسعه شهر در آينده
پيش بيني امكانات مالي و فني شهرداري در آينده و امكانات افزايش درآمدها و تأمين اعتبارات عمراني توسط ساير سازمان هاي مؤثر در عمران شهر
برآورد كمبودها (كمي و كيفي) ونيازهاي عمراني شهر در زمينه مسكن ، تأسيسات زيربنايي (شبكه عبور و مرور ، حمل و نقل ، آب ، فاضلا ب ، دفع آب هاي سطحي ،تلفن ، گاز و غيره ) خدمات رفاهي ( آموزشي ، بهداشتي و درماني، فرهنگي ، مذهبي ، ورزشي ، فضاي سبز و غيره ) و ساير كاركردهاي اصلي شهر (تجاري ، اداري و غيره) و امكان رفع نيازهاي مزبور در آينده
تعيين معيارها و ضوابط در طرح ريزي كالبدي شهر
جمع بندي تنظيم و مقايسه راه حل هاي به دست آمده براي رشد و توسعه و انتخاب بهترين راه حل و الگوي پيشنهادي به منظور تبادل نظر با سازمان هاي مسئول و …

مرحله سوم طرح جامع چادگان : تهیه طرح ها و برنامه ها

نوع و نحوه استفاده از اراضي شهر
مراحل مختلف توسعه آتي
تراكم عمومي مناطق و محلات مختلف شهري
محدوده هاي پيشنهادي شامل حريم شهر( استحفاظي) و محدوده قانوني و خدماتي شهرداري
وظايف شهرداري و ساير سازمان هاي مسؤل در عمران شهر
پيش بيني نحوه ايجاد و توسعه تجهيزات شهري ( كشتارگاه ، غسالخانه ، گورستان ، سيستم دفع زباله ، آتش نشاني ) و غيره
ارائه پيشنهادها و توصيه هاي كلي، در زمينه چگونگي استفاده از استعدادها و امكانات رشد و توسعه اقتصادي شهر به منظور تكميل و تحقيق و …
نقشه ها و جداول و نمودارهاي توجيهي طرح توسعه و عمران شهر
برنامه هاي عمراني ميان مدت شهر (شامل كليه كارهاي عمراني كه طبق طرح توسعه و عمران شهر بايد در شهرداري، سازمان هاي دولتي، ساير بخش ها در شهر به مرحله اجرا درآيد)
برنامه عمراني كوتاه مدت ( 5 ساله شهرداري با توجه به مفاد قانون نوسازي و عمران شهري يا قوانين جايگزين آن)
برنامه عمراني كوتاه مدت (پنجساله) تفكيك شده، مربوط به ساير سازمان هاي مؤثر در عمران شهر، مانند آموزش و پرورش، بهداري و …
گزارشهاي توجيهي، نمودارها و جدولهاي مربوط به زما ن بندي برنامه ها، اولويتها پيش بيني اعتبارات و تقسيم آنها در بخشها و دوره هاي اجرايي و همچنين سازمان و نيروي انساني مورد نياز براي اجراي طرحهاي و برنامه ها

جدید:

سه بخش زیر هم برای دانلود اضافه شد:

بررسی کلی منطقه ای

نقشه های بخش شناخت شهر

ضوابط و مقررات طرح جامع چادگان

[button color=”blue” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” align=”right” link=”https://www.noandishaan.com/forums/thread155483.html” target=”_blank” radius=”5″ outer_border_color=”#” icon=”momizat-icon-download”]دانلود طرح[/button]

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *