اشنایی با برقگیرها وترانسفورماتورهای اندازه گیری

مشخصات برقگیر:

1- ولتاژ نامی : Rated Voltage

– كه عبارت است از حداكثر مقدار مؤثر ولتاژی كه برقگیر در دو سر خود می تواند اعمال كند و عملكردی نداشته باشد.

2- فركانس نامی : Rated Fregaency

F=50 Hz or 60 Hz – ,فركانس شبكه ایكه برقگیر در آن نصب می شود

3- ولتاژ جرقه با فركانس صنعتی: Paver Frequency Spark Over Voltage

– عبارت است از حداقل مقدار ولتاژی كه در فركانس صنعتی و در صورت اعمال بهبرقگیر باعث ایجاد جرقه در دو سر آن می شود.

متن کامل مقاله


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *