مدیریت منابع انسانی (کاربردی)

برای آشنایی با مدیریت منابع انسانی باید دید که نیروی انسانی چیست و از چه جایگاه واهمیتی در کار برخوردار است.

جایگاه نیروی انسانی در عوامل تولید یا انجام فعالیت
عوامل تولید یا انجام فعالیت *عبارتند از:

1-مواد ومنابع : منابع در برگیرنده هر چه روی زمین وجود دارد، به غیر از انسان است .وسعت زمین هم جزو منابع می باشد.
بعضی اوقات وجود منابع زیاد اندیشیدن و خلاقیت را از انسان میگیرد.یکی از فقیرترین کشورها از لحاظ منابع ژاپن است.کشور ایران از لحاظ منابع غنی می باشد.

2-متد یا روش انجام کار: بیانگر چگونگی و روش انجام فعالیت است و شامل تکنولوژی هم می شود.

3-نیروی انسانی: در برگیرنده تلاش جسمانی بشر و تراوشات ذهنی و فکری اوست.
اگر مواد و منابع باشند و متد و روش انجام کار هم باشد ولی نیروی انسانی خوب و کار آمد نباشد موفقیت حاصل نخواهد شد.ولی وجود نیروی انسانی خوب ،نبود مواد و منابع ومتد را جبران می کند. مثال بارز آن ژاپن است.در صورتیکه مواد ومنابع و تکنولوزی نباشد و یا نیاز به تجدید داشته باشد می توان آنها را وارد نمود ولی نیروی انسانی ماهر و موفق را نمیتوان تجدید کرد ،و تربیت نیروی انسانی خوب نیاز به زمان دارد.

4-مدیریت: ناظر بر ترکیب بهینه سه عامل بالا می باشد.
اگر مواد و منابع و متد و نیروی انسانی بهترین باشد ولی مدیریت نباشد موفقیت و نتیجه خوبی بدست نمی آید.بنابراین مدیریت که خود به گونه ای از نیروی انسانی گرفته می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کنفسوس : اگر برای یکسال برنامه ریزی می کنید گندم (برنج)بکارید. اگر برای ده سال آینده برنامه ریزی می کنیددرخت(میوه)بکارید.و اگر برای صد سال آینده برنامه ریزی می کنید ،انسانها را تربیت کنید.

*در رابطه با عوامل تولید بعضی منابع آنها را سه عامل در نظر گرفته و بعضی منابع پنج عامل . در اینجا منظور 4m است.
برای مشاهده ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید:

مدیریت منابع انسانی (کاربردی)


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *