تپ چنجر

تپ چنجر

تپ چنجربرای تغییردادن نسبت ولتاژترانسفورماتورازطریق سیم پیچ فشارقوی یاسمتHVترانس بکارمی رود.تپ چنجرعلاوه برتغییرولتاژازطریق تغییر تعدادسیم پیچ های سمتHVترانس،باعث افزایش ویاکاهش مگاوارنیزمی شود.باتوجه به اینکه ترانسMainدرنیروگاههای گازی تحت سه وضعیت OffLoad,OnLoad,HouseLoadمی باشدشرایط استفاده ازتپ چنجرمتفاوت خواهدبود.باتوجه به این سه وضعیت،دستورالعمل حاضر تدوین شده است. ناگفته نماندکه شرایط داخلی خودتپ چنجرنیزباتوجه به کاتالوگ شرکت سازنده ترانس نیزبایدمدنظرقرارگیرد.
نکته۱:ترانسMainدارای تپ چنجرازنوع OnLoadبوده ومی توان زیربارنیزتغییرTapداد.
نکته۲:شبکه سراسری دارای سطح ولتاژوفرکانس غالب بوده وبه عبارتی تاثیرواحدروی سطح ولتاژشبکه جزئی می باشد.وتنهاباSetpointکنترل ولتاژ ژنراتور،می توان ولتاژخروجی ژنراتوررادریک مقدارخاص ست نمود.که دراین وضعیت توان راکتیوخروجی وولتاژباسMVتغییرخواهدکرد.

عنوان مطلب: تپ چنجر

مشاهده کامل مطلب: لینک به تالار گفتگو

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *