جزوه دستگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

جزوه دستگاه غدد درون ریز

جزوه دستگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

جزوه دستگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که در سال ۹۶-۹۵ توسط دانشجویان ورودی ۹۳ دانشگاه براساس تدریس دکتر ماستری فراهانی، دکتر نیاقی، دکتر عبدالهی فر، دکتر عباس زاده، دکتر نیک ضمیر، دکتر منا مناهجی، دکتر مصداقی و دکتر کلباسی تهیه و تدوین شده است را به صورت PDF در ۳۱۰ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

فهرست مطالب جزوه دستگاه غدد درون ریز :

آناتومی

آناتومی هیپوتالاموس

 • حدود هیپوتالاموس
 • هسته های هیپوتالاموس
 • ارتباطات هیپوتالاموس

آناتومی پانکراس

 • خون رسانی غده هیپوفیز
 • تخلیه وریدی هیپوفیز (Hypophyseal portal system)
 • غده ی کامی یا صنوبری یا پینه آل یا اپیفیز یا چشم سوم یا غده ی اسرار آمیز
 • پانکراس

آناتومی دستگاه غدد

 • غده تیروئید
 • بررسی مقطع گردن از خارج به داخل
 • ویژگی های غده تیرویید
 • فاسیای پره ورتبرال
 • ناودان esophagotracheal
 • غلاف carotid
 • خونرسانی غده تیروئید
 • وریدهای تیروئید
 • اعصاب
 • پاراتیروئید
 • مجاورتهای غدد فوق کلیه
 • مجاورت های جلویی غده فوق کلیه چپ
 • خونرسانی غدد سورنال (فوق کلیه)
 • پاراگانگلیون ها

همچنین بخوانید: اطلس آناتومی نتر

رادیولوژی دستگاه غدد

رادیولوژی دستگاه غدد

 • ناحیه Sellar
 • Acromegaly
 • Thyroid nodules(TIRADS)
 • Hyperparathyroidism
 • Adrenal masses
 • Rickets (راشیتیسم)

بافت شناسی دستگاه غدد

قسمت اول

 • بافت شناسی غده هیپوفیز، اپی فیز و آدرنال
 • هیپوفیز
 • خون رسانی غده ی هیپوفیز
 • superiorhypophysial artery
 • Inferior hypophysial artery
 • Pars Distalis
 • بخش pars intermedia
 • کنترل هورمون های آدنوهیپوفیز
 • نوروهیپوفیز
 • پینه آل
 • غده آدرنال (فوق کلیه)
 • بررسی قسمتهای مختلف کورتکس
 • مدولا
 • تفاوت اپی نفرین و نور اپی نفرین
 • ناحیه رتیکولارنباید رنگ بگیرد چرا رنگ می گیرد؟

قسمت دوم

 • غده تیروئید
 • خصوصیات سلولهای فولیکولار
 • چرا به غده تیروئید غده ی غیرمعمول می گوییم؟
 • نقش ید در این مکانیسم چیست؟
 • ویژگی های سلول های پارافولیکولار
 • غدد پاراتیروئید
 • پانکراس
 • آدنوماهای هیپوفیز
 • بیماری های تیرئیدی
 • پاراتیروئید
 • غده آدرنال

جنین شناسی + رشد و تکامل

 • تیروئید
 • غده پاراتیروئید
 • غده پانکراس
 • اجزای پانکراس
 • مجاری پانکراس
 • پارانشیم پانکراس
 • غده آدرنال SupraRenal
 • چگونگی جداشدن تالاموس از هیپوتالاموس
 • هیپوفیز

بیوشیمی دستگاه غدد

مقدمه بیوشیمی هورمون

 • مروری بر اعمال هورمون ها
 • تنظیم رسپتور ها
 • تفاوت های بیشتر هورمون های گروه hydrophilic و lipophilic
 • مکانیسم عمل هورمون ها
 • فیدبک یا تنظیم ترشح و سنتز هورمون ها
 • ذخیره و ترشح هورمون ها
 • تجزیه و دفع هورمون ها

بیوشیمی غده تیروئید

 • واحد تشکیل دهنده غده تیروئید
 • چه ترکیباتی نیاز است برای اینکه هورمون های تیروئید سنتز بشوند؟
 • هورمون های تیروئیدی
 • هورمون های تیروئیدی چگونه سنتز می شوند؟
 • نقش TSH چیست؟
 • غده تیروئید به چه شکلی فعالیتش تنظیم می شود؟
 • اعمال هورمون تیروئیدی به طور خلاصه
 • مشکلات primary غده تیروئید

انسولین و گلوکاگون

 • بخش اگزوکراین تحت تاثیر چه عواملی می باشد ؟
 • بخش اندوکراین
 • انسولین
 • بعد از اینکه انسولین نهایتا اثرش را گذاشت چه اتفاقی می افتد ؟
 • گلوکاگون
 • اثرات بیوشیمیایی انسولین و گلوکاگون در بدن
 • اما عملکرد گلوکاگون در این دو بافت چیست ؟
 • حال اگر انسولین باشد چه اتفاقی می افتد؟

(پانکراس)؛ دیابت

 • تعریف دیابت
 • Complication های دیابت
 • GDM (دیابت بارداری)
 • دارو ها

غده آدرنال

 • مسیر تولید مینرالوکورتیکواستروئیدها (مینرالوکورتیکوئیدها) در قشر آدرنال (لایه گلومروزا)
 • اعمال هورمون های استروئیدی
 • گلوکوکورتیکو استروئیدها
 • سندرم کوشینگ
 • علائم کوشینگ
 • درمان کوشینگ
 • تشخیص کوشینگ
 • نارسایی غده فوق کلیه
 • تست متیل آپون
 • مدولا آدرنال (۱۰% وزن آدرنال)
 • نحوه ایجاد کاتکول آمینها در مدولا
 • متابولیسم کاتکول آمین ها
 • مسیرهای متابولیسم (دفع) کاتکول آمین ها
 • بیماری های مرتبط با مدولا

فیزیولوژی دستگاه غدد

قسمت اول: فیزیولوژی غدد- هیپوتالاموس و هیپوفیز

 • تحریکی ها
 • مهاری ها
 • ریتم های سیرکادین
 • GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone)
 • غده ی هیپوفیز (Pituitary)
 • هورمون های هیپوفیز قدامی
 • هورمون رشد
 • اعمال هورمون رشد
 • ارتباط GH با انسولین و سوماتواستاتین
 • حالت های fasting و ناشتایی

قسمت دوم

 • هیپوفیز خلفی
 • هورمون های هیپوفیز خلفی
 • هورمون ADH (آنتی دیورتیک)
 • محل اثر ADH
 • نحوه بازجذب آب در توبول های جمع کننده ادرار
 • مکانیسم دیگری برای ترشح ADH
 • Congenital Hypothyroidism
 • ویژگیهای کلی غده تیروئید
 • Thyroglobulin (TG)
 • منابع ید
 • میزان مورد نیاز ید
 • مکانیزم negative feedback
 • واکنشهای انجام شده بر روی ید
 • نقش آنزیم پراکسیداز
 • ورود هورمون به خون
 • وضعیت هورمون ها در خون
 • فعالیت های تیروئید
 • فاکتورهای موثر بر BMR
 • تاثیر روی متابولیسم
 • تاثیر روی رشد
 • تاثیر در قلب
 • تاثیر در تنفس
 • تاثیر در ظرفیت حمل اکسیژن
 • تاثیر در CNS
 • تاثیر در Reproductive system
 • کنترل هورمون های تیروئیدی
 • پوست
 • استخوان
 • سیستم قلب و عروق
 • CNS
 • روده

قسمت سوم: غده آدرنال یا فوق کلیه

 • قسمت قشری
 • هورمون کورتیزول
 • آندروژن ها
 • هورمون آلدوسترون

قسمت چهارم: فیزیولوژی غدد مدولای آدرنال و پانکراس

 • مدولای آدرنال
 • پانکراس
 • انسولین
 • الگوی ترشح انسولین
 • مسیر حرکت انسولین
 • مکانیسم ترشح انسولین
 • عوامل موثر بر ترشح انسولین
 • فاز ها و زمان های اثر گذاری انسولین
 • مکانیسم فیدبک انسولین با گلوکز
 • گلوکاگن

قسمت پنجم: فیزیولوژی غده پاراتیروئید

 • کلسیم
 • فسفات
 • نقش های فسفات
 • استخوان
 • ویتامین D
 • فانکشن های ویتامین D
 • نقش ویتامین D در شکل گیری استخوان
 • نقش ویتامین D در bone resorption
 • هورمون پاراتیروئید
 • اعمال PTH
 • اثرات کلیوی PTH
 • کلسی تونین
 • تاثیر سایر هورمون ها بر روی کلسیم
 • هورمون های جنسی
 • هورمون رشد و فاکتورهای رشد شبه انسولینی
 • هورمون تیروئید
 • پرولاکتین
 • گلکوکورتیکوئیدها

ایمونولوژی دستگاه غدد

 • دیابت وابسته به انسولین (دیابت نوع ۱)
 • مکانیسم دیابت تیپ یک

معاینه فیزیکی دستگاه غدد

 • در شرح حال گرفتن بیماری های اندوکرین چه علائمی مهم است؟
 • معاینه فیزیکی
 • سیستم اسکلتی عضلانی
 • معاینه نورولوژیک
 • در معاینه تیروئید چه یافته هایی اهمیت دارند؟
 • گواتر
 • افراد مبتلا به کم کاری تیروئید
 • افراد مبتلا به پرکاری تیروئید
 • نارسایی آدرنال
 • پرکاری آدرنال (کوشینگ)

نام فایل: جزوه دستگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *