جزوه برنامه ریزی تولید Production Planning

جزوه برنامه ریزی تولید

جزوه برنامه ریزی تولید Production Planning

جزوه برنامه ریزی تولید (Production Planning) دکتر اسماعیل مهدی زاده ملامحله که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تدریس می شود را به صورت PDF در ۱۰ جلد از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید.

فهرست مطالب جزوه برنامه ریزی تولید :

فصل اول: کلیات

 • تعریف فرآیند
 • فرآیندهای اصلی یک واحد تولیدی
 • ارتباط فرآیند تولید با سایر فرآیندهای اصلی واحد تولیدی
 • مدیریت تولید
 • دسته بندی های شرکت ها
 • تولید گارگاهی
 • تولید دسته ای
 • تولید انبوهی
 • تولید سلولی
 • مقایسه سیستم های تولیدی گسسته
 • روند گرایش به انواع سیستم های تولیدی با گذشت زمان
 • دسته بندی سیستم های تولیدی براساس سیستم های موجودی (موعد تحویل)
 • نقطه سفارش انفصال مشتری
 • انواع نظام های تولیدی
 • نظام برنامه ریزی منابع ساخت
 • افق های برنامه ریزی

فصل دوم: پیش بینی تقاضا

 • پیش گویی
 • تشریح روش دلفی
 • موارد استفاده از پیشگو یی
 • تعریف پیش بینی
 • انواع سری های زمانی
 • روش های پیش بینی کمی
 • خطای پیش بینی
 • شاخص های اندازه گیری خطا

فصل سوم: برنامه ریزی تولید ادغامی (Aggregate Planning)

 • ورودی های برنامه ریزی تولید ادغامی
 • خروجی های برنامه تولید ادغامی
 • سیاست های مدیریت برای مقابله با نوسانات تقاضا
 • کاربردمدل های هیورستیک (منطقی غیربهینه)
 • روش تثبیت سرعت تولید
 • روش ارضاء تقاضا
 • حل به روش استراتژی تثبیت سرعت تولید
 • حل به روش استراتژی ارضاء تقاضا

فصل چهارم: برنامه زمانبندی مادر (MS)

 • حلقه بسته MRP
 • خروجی های MS
 • Master Production Scheduling (MPS)
 • نحوه بدست آوردن مقدار MPS

فصل پنجم: برنامه ریزی ظرفیت سرانگشتی (RCCP)

 • نکات مورد توجه در تهیه RCCP
 • نحوه محاسبه ظرفیت در دست

فصل ششم: برنامه ریزی نیازمندی های موارد (MRP)

 • سوال های مهم در MRP
 • پردازش MRP
 • انواع قطعات از نظر تقاضا

فصل هفتم: برنامه ریزی نیازمندی های ظرفیت (CRP)

 • محاسبات CRP

فصل هشتم: کنترل ظرفیت های تولیدی

 • برنامه ریزی بار ماشین آلات
 • مسئله تخصیص / کارگماری
 • روش مجارستانی
 • مسئله حداکثر کردن در حالت تخصیص (مسئله سود)
 • توالی عملیات و زمانبندی
 • سیستم توالی عملیات و زمانبندی
 • پردازش در توالی عملیات و زمانبندی
 • تعریف نمادها
 • فرضیات توالی عملیات در زمانبندی
 • تقسیم بندی معیارهای زمانبندی و عملیات
 • طبقه بندی مسائل زمانبندی
 • روش LIFO (last in first out)
 • روش کوتاهترین زمان انجام
 • روش زودترین موعد تحویل
 • روش کوتاهترین زمان شناوری
 • تعیین توالی انجام n کار روی m ماشین

ضمیمه ۱: الگوریتم تفکیک برنامه ادغامی به خانواده و اقلام الگوریتم بیتران و هاکس

ضمیمه ۲: پیش بینی و تخمین

 • مقدمه
 • پیش بینی و افق های زمانی
 • انواع پیش بینی
 • روش های کیفی پیش بینی تقاضا
 • روش های کمی پیش بینی تقاضا
 • نظارت و کنترل بر پیش بینی

نام فایل: جزوه برنامه ریزی تولید Production Planning

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد فایل: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *