جزوه شیمی مواد غذایی مسعود هماپور

جزوه شیمی مواد غذایی

جزوه شیمی مواد غذایی مسعود هماپور

جزوه شیمی مواد غذایی موسسه پارسه از مجموعه مهندسی علوم و صنایع غذایی که توسط مهندس مسعود هماپور تهیه شده است را به صورت PDF در ۲۷۰ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

فهرست مطالب جزوه شیمی مواد غذایی :

فصل اول: کربوهیدرات ها

 • انواع هیدروکربوهیدرات ها
 • ایزومری نوری
 • آنانتیومری
 • اپیمری
 • خواصی از قندها که با فرم فیشر قابل توجیه نیستند
 • خاصیت احیاکنندگی
 • اثر اسیدها بر قند
 • اکسیداسیون قندها
 • احیا شدن قندها
 • موتارتاسیون
 • اثر قلیاها بر روی قند
 • قندهای آمینه
 • داکسی قندها
 • گلیگوزیدها
 • اولیگوساکاریدها
 • کریستالیزاسیون
 • پلی ساکاریدها
 • نشاسته
 • ژلاتیناسیون نشاسته و عوامل موثر بر آنها
 • تهیه شربت ذرت
 • نشاسته های اصلاح شده
 • گلیگوژن
 • سلولز
 • هتروپلی ساکاریدها
 • همی سلولزها و پنتوزان ها
 • مواد پکتیکی
 • صمغ ها
 • فیبرها
 • تست های فصل اول

فصل دوم: لیپید ها

 • انواع لیپیدها
 • اسیدهای چرب
 • انواع ایزومری در اسیدهای چرب
 • اسیدهای چرب زنجیره منشعب
 • لیپیدهای ساده
 • تری گلیسیریدها
 • منابع روغنی
 • چربی های نباتی
 • موم ها
 • دی ال لیپیدها
 • لیپیدهای مرکب
 • لیپیدهای مشتق شده
 • ویژگی های فیزیکی تری گلیسیریدها
 • رنسیدیتی روغن ها
 • رنسیدیتی هیدرولیتیک
 • رنسیدیتی اکسیداتیو
 • اتواکسیداسیون
 • عوامل موثر اتواکسیداسیون
 • آنتی اکسیدان ها و انواع آنها
 • فتواکسیداسیون
 • اکسیداسیون آنزیمی
 • بتا اکسیداسیون
 • برگشت طعم
 • اینتر استریفیکاسیون
 • هیدروژناسیون
 • ویژگی های فیزیکی لیپیدها
 • اندیس های روغن
 • اثر حرارت روی تری گلیسیریدها
 • تست های فصل دوم

فصل سوم: سیستم های کلوئیدی

 • ژل ها
 • امولسیون ها
 • انواع امولسیفایرها
 • تست های فصل سوم

فصل چهارم: پروتئین ها

 • انواع اسیدهای آمینه
 • پروتئین های ساده
 • پروتئین های مرکب
 • پروتئین های مشتق شده
 • ساختمان پروتئین ها
 • دناتوراسیون و عوامل موثر بر آنها
 • خواص کاربردی پروتئین ها
 • فرآورده های پروتئینی
 • پروتئین های گوشت
 • پروتئین های ماهی
 • پروتئین های تخم مرغ
 • پروتئین های گندم
 • پروتئین های حبوبات
 • تست های فصل چهارم

فصل پنجم: ویتامین ها

فصل ششم: طعم مواد غذایی

 • مزه مواد غذایی
 • جنبه های چشایی دیگر
 • بو و طعم مواد غذایی

فصل هفتم: مواد معدنی

 • استروویت ها
 • عناصر معدنی کم مقدار

فصل هشتم: مکانیسم واکنش های قهوه ای شدن

 • واکنش های قهوه ای شدن آنزیمی
 • واکنش میلیارد و عوامل موثر بر آن
 • اکسیداسیون ویتامین C
 • کاراملیزاسیون
 • تست های فصل هشتم

فصل نهم: آب

 • سختی آب
 • ساختمان آب
 • نمودار فازهای آب
 • منحنی های ایزوترم
 • انجماد
 • تست های فصل نهم

فصل دهم: رنگ مواد غذایی

 • رنگدانه های تتراپیرولی
 • رنگدانه های ایزوپرنوئید
 • رنگدانه های بنزوپیرانی
 • رنگدانه های سنتتیک
 • تست های فصل دهم

فصل یازدهم: افزودنی های مواد غذایی

فصل دوازدهم: آنزیم ها

 • طبقه بندی آنزیم ها
 • تست های فصل دوازدهم

نام فایل: جزوه شیمی مواد غذایی مسعود هماپور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *