امید تازه ای برای امپدانس الکتریکی به عنوان تکنیک عملی تصویربرداری

امپدانس الکتریکی

امید تازه ای برای امپدانس الکتریکی به عنوان تکنیک عملی تصویربرداری

توموگرافی امپدانس الکتریکی(EIT)،روش تصویربرداری نوینی است که در آن الکترودها در پوست با فرستادن جریانی به داخل بدن و شناسایی پتانسیل ناشی از آن جریان به کار برده میشوند.

همانطور که میدانیم توموگرافی تصویر برداری مقطعی بوسیله ی انرژی موج است.

این روش در واقع دید منحصر به فردی را نسبت به درون بدن ایجاد می کند.
تاکنون این روش به دلیل محدودیت های فیزیکی به صورت اهسته ای در حال تجاری شدن بوده است.
EITمحاسبه تصویری از توزیع فضایی هدایت الکتریکی در داخل بدن،براساس محرک های الکتریکی و اندازه گیری ولتاژ اعمال شده بر روی سطح ان است.
تکنیک EIT،روشی بسیار جالب می باشد به این خاطر که EITشرایطی را فراهم می کند که از تصاویر توموگرافی بدون نیاز به طبقه بندی برای اشعه یونیزان، مانند X-rayکه خطرات ان به خوبی شناخته شده است، استفاده کرد.
در حال حاضر کاربرد اصلی این روش در حوزه پزشکی،شامل مانیتورینگ قلبی و عملکردهای تنفسی بیمار است.
اگرچه این روش برای مدتی است که شناخته شده اما همچنان در یک عملکرد بالینی در مقیاس بزرگ ازمایش نشده است.در واقع دلیل اصلی عدم استفاده ابزاری از این روش عدم تطبیق ان با محیط بیمارستانی است.توموگرافی امپدانس الکتریکی(EIT)،روش تصویربرداری نوینی است که در آن الکترودها در پوست با فرستادن جریانی به داخل بدن و شناسایی پتانسیل ناشی از آن جریان به کار برده میشوند.
همانطور که میدانیم توموگرافی تصویر برداری مقطعی بوسیله ی انرژی موج است.
این روش در واقع دید منحصر به فردی را نسبت به درون بدن ایجاد می کند.
تاکنون این روش به دلیل محدودیت های فیزیکی به صورت اهسته ای در حال تجاری شدن بوده است.
EITمحاسبه تصویری از توزیع فضایی هدایت الکتریکی در داخل بدن،براساس محرک های الکتریکی و اندازه گیری ولتاژ اعمال شده بر روی سطح ان است.
تکنیک EIT،روشی بسیار جالب می باشد به این خاطر که EITشرایطی را فراهم می کند که از تصاویر توموگرافی بدون نیاز به طبقه بندی برای اشعه یونیزان، مانند X-rayکه خطرات ان به خوبی شناخته شده است، استفاده کرد.
در حال حاضر کاربرد اصلی این روش در حوزه پزشکی،شامل مانیتورینگ قلبی و عملکردهای تنفسی بیمار است.
اگرچه این روش برای مدتی است که شناخته شده اما همچنان در یک عملکرد بالینی در مقیاس بزرگ ازمایش نشده است.در واقع دلیل اصلی عدم استفاده ابزاری از این روش عدم تطبیق ان با محیط بیمارستانی است.

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *