حالت های مختلف تنش وارده بر سنگ

حالت های مختلف تنش وارده بر سنگ

تنش تک محوری Uniaxial stress 
در این حالت فقط یک در یک راستا ویک جهت نیرو بر سنگ وارد می شود در دوجهت دیگر نیرویی بر جسم وارد نمی شود وفقط فشار هوا بر جسم وارد می شود(این تنش فقط در شرایط آزمایشگاه است)
● تراکم تک محوری 
● کشش تک محوری 
نکته: زیگما ممکن است به صفر برسد اما هیچگاه منفی نمی شود

تنش دو محوری Biaxial stress
در این حالت تنش اصلی برابر صفر و دو تنش دیگر معمولا برابر صفر نیستند

تنش سه محوری traxial stress 
در این حالت از سه جهت بر سنگ نیرو وارد می شود منتهی در یک جهت بیشترین مقدار ودر جهت عمود بر آن کمترین مقدار نیرو وارد می شود.این حالت در آزمایشگاه وهم در طبیعت وجود دارد.
نکته :هر چه اختلاف بیشتر باشد دایره بزرگتری است ومکنت باعث شکستگی ودگر شکلی گردد

عنوان مطلب: حالت های مختلف تنش وارده بر سنگ

مشاهده کامل مطلب: لینک به تالار گفتگو

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *