استاندارد سازی

استاندارد سازی

با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از قطعات در مرحله توليد انبوه بوده و تاييديه هاي نمونه اوليه و يك روز خط را اخذ نموده اند ، بنابر اين از فرايند تكوين محصول به جز بخش امكان سنجي ساير موارد براي چنين قطعاتي بايستي اجراء گردد . بدين منظور فرايند استاندارد سازي براي قطعات توليد انبوه به منظور استاندارد كردن فرايند توليد سازنده ، به عنوان اولين قدم جهت بهبود فرايند توليد و هم چنين محك زدن برنامه كنترل فرايند به وسيله ابزار fmea و مشخص نمودن گامهاي بعدي بهبود فرايند بايستي به كار گرفته شود . پس از تهيه و تكميل مدارك مورد نياز ، مميزي فرايند توليد در طي يك شيفت كاري توليد آزمايشي مطابق توليد انبوه ، جهت كسب اطمينان از انطباق فرايند توليد و برنامه كنترل انجام مي شود و به دنبال آن چند نمونه آزمايشي از توليد همان شيفت جهت انجام تستهاي لازم مطابق تست پلان و تست مونتاژ در خط توليد خودرو ساز ، انتخاب مي شود . چنانچه كفايت موارد فوق مورد تائيد قرار گرفت و نمونه هاي آزمايشي نيز تائيد شدند ، برنامه كنترل توليد توسط رئيس مرغوبيت صحه گذاري مي شود.
ادامه

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *