دانلود طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران

طرح تفصیلی منطقه 1

مطالعات و گزارش و نقشه های طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران که توسط مهندسی مشاور بافت شهر تدوین شده برای دانلود قرار داده شده که به صورت کامل از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران شامل مطالعات طرح تفصیلی در ۱۱ بخش کاربری، سرانه و زیرساخت، سازمان فضایی و سیمای شهر، حمل و نقل، محیط زیست، جمعیتی و اقتصادی، مسکن، مالیه شهری، مدیریت شهری، طرح های بالادست، جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و خلاصه گزارش مطالعات می باشد.

همچنین خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه یک تهران نیز در ۱۰۵ صفحه به صورت PDF برای دانلود قرار داده شده است و شامل مباحث زیر می شود:

فهرست مطالب خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران :

فصل اول: ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)
در این بخش مشخصات کلی منطقه از جمله وسعت، جمعیت و پیشینه تح ولات کلی منطقه و شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جدول فرصت و تهدید و نقاط قوت و ضعف (SWOT) و مسایل اصلی منطقه ارائه می شود.

فصل دوم: جایگاه منطقه از طرح جامع تهران ۱۳۸۵
در این فصل، چشم اندازها، اهداف و راهبردها و سازما ن فضایی پیشنهادی طرح جامع با موارد معادل در طرح توسعه شهری و الگوی توسعه منطقه یک مقایسه می گردد و تشابهات و مغایرت ها تعیین می گردد.

فصل سوم: الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه
در این بخش، الگوی توسعه منطقه شامل ارکان و عناصر اصلی، سازمان فضایی، ارتباط من طقه با مناطق همجوار، تقسیمات پیشنهادی منطقه و جمعیت منطقه در افق طرح به تفکیک نواحی و محلات ارائه می شود.

فصل چهارم: شبکه معابر
در این فصل، اصول و مبانی نظام حرکت، سلسله مراتب شبکه معابر، مقایسه شبکه معابر منطقه با شبکه طرح جامع و طرح ملاک عمل، مقایسه شب که معابر موجود و آتی و شبکه حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل پنجم: پهنه بندی استفاده از اراضی
در این بخش پهنه های پیشنهادی استفاده از اراضی با حداکثر رعایت دستورالعمل براساس آخرین پهنه های یک، دو و سه کدی اعلام شده، مشخص گردیده است . ضمن اینکه مشخصات پهنه ها و زیرپهنه ها و اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری نیز ارائه می گردد.

فصل ششم: کاربری های پهنه بندی استفاده از اراضی
در این بخش، مقایسه پهنه بندی با کاربری های پیشنهادی ارائه می گردد . ابنیه تاریخی مصوب و پیشنهادی در منطقه و کاربری های مهم و غیرقابل تغییر نیز در این بخش تعیین گردیده است.

فصل هفتم: خدمات
در این بخش، ساختار سلسله مراتب خدمات (مراکز و محورهای خدماتی )، برنامه تامین خدمات (به تفکیک فضای سبز و خدمات هفتگانه )، خدمات موجود و مورد نیاز به تفکیک نواحی و محلات، کمبودهای خدماتی منطقه و نحوه تامین خدمات و نحوه تامین آن ها ارائه گردیده است.

فصل هشتم: طرح های موضعی
در این بخش عرصه های مداخله و ضرورت های آن در منطقه عنوان ش ده و با طرح جامع مقایسه می گردد. مشخصات و شناس نامه طرح های موضعی پیشنهادی و اولویت بندی و مراجع تهیه و تصویب هر یک در این فصل ارائه می شود.

فصل نهم: بافت های فرسوده
مبانی و معیارهای تعیین محدوده بافت های فرسوده و محدوده های پیشنهادی مشاور در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و با مصوبه شورایعالی و محدوده های طرح جامع مقایسه می گردد . شیوه های مداخله، اولویت بندی و وضعیت آتی بافت ها نیز از جمله مطالب عنوان شده در این فصل می باشد.

گزارشات کامل طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران را از بخش فروشگاه نواندیشان می توانید تهیه کنید.
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

7 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *