دانلود طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران

طرح تفصیلی منطقه 3

طرح تفصیلی منطقه ۳ شهر تهران در تابستان ۱۳۸۲ توسط مهندسین مشاور شاران تهیه شده و تمامی گزارش ها و نقشه های این طرح برای دانلود در تالار طلایی انجمن نواندیشان قرار داده شده است.

در این مطلب ۱۰ جلد مطالعات طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران که شامل مشخصات عمومی منطقه، سازمان فضایی و سیمای شهری، حمل و نقل و شبکه ارتباطی، زیست محیطی، جمعیتی و اقتصادی، مسکن، مالیه شهری، مدیریت شهری، طرح های بالادست و جمع بندی می باشد. همچنین در ادامه گزارش طرح تفصیلی منطقه ۳ نیز برای دانلود قرار داده شده است.

فهرست مطالب گزارش طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران :

ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)

 • محدوده (مختصات و وسعت)
 • جمعیت
 • تقسیمات (به تفکیک نواحی و محلات بر حسب محدوده، وسعت و جمعیت)
 • پیشینه کلی تحولات منطقه (محدوده و گسترش کالبدی)
 • شاخص های معرف منطقه
 • تحلیل وضعیت: فرصت و تهدید، نقاط قوت و ضعف (SWOT) و مسائل اصلی منطقه

جایگاه منطقه در طرح جامع تهران ١٣٨۵

 • چشم اندازهای طرح جامع و منطقه (مقایسه و مصادیق)
 • اهداف توسعه طرح جامع و منطقه (مقایسه و مصادیق)
 • راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه (مقایسه و مصادیق)
 • جایگاه منطقه در سازمان فضایی طرح جامع (محورها، مراکز و …)

الگوی توسعه وسازمان فضایی منطقه

 • الگوی توسعه منطقه و ارکان آن
 • سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن
 • الگوی توسعه منطقه در ارتباط با مناطق همجوار
 • تقسیمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات)
 • جمعیت منطقه در افق طرح (به تفکیک نواحی و محلات)

شبکه معابر

 • اصول و مبانی نظام حرکت
 • سلسله مراتب شبکه معابر
 • مقایسه شبکه معابر منطقه با شبکه معابر طرح جامع وطرح ملاک عمل
 • مقایسه شبکه معابر موجود و آتی
 • شناسایی سیستم های حمل و نقل همگانی

پهنه بندی استفاده از اراضی

 • مبانی و اصول پهنه بندی
 • ساختار پهنه بندی منطقه (پهنه های اصلی و زیر پهن هها تا کد سه رقمی)
 • مشخصات پهنه ها
 • اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

کاربری ها و پهنه بندی استفاده از اراضی

 • مقایسه پهنه بندی با کاربری ها
 • ابنیه تاریخی(محدوده و حریم آثار تاریخی با ارزش)
 • کاربری های مهم و غیرقابل تغییر

خدمات منطقه

 • ساختار سلسله مراتب خدمات (مراکز و محورهای خدماتی)
 • برنامه تأمین خدمات (به تفکیک فضای سبز و خدمات هفتگانه)
 • خدمات موجود و مورد نیاز (به تفکیک نواحی و محلات)
 • کمبودهای خدماتی منطقه و نحوه تأمین خدمات
 • تعیین بلوک های استراتژیک به تفکیک نوع فعالیت و کاربری

طرح های موضعی

 • عرصه های مداخله و ضرورت های آن در منطقه
 • طرح های موضعی طرح جامع در منطقه
 • طرح های موضعی و موضوعی پیشنهادی منطقه
 • مشخصات و شناسنامه طرح ها
 • اولویت بندی و تدقیق مراجع تهیه و تصویب طرح های موضعی

بافت های فرسوده

 • مبانی و معیارهای تعیین محدوده بافت های فرسوده
 • محدوده بافت های فرسوده (بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و محدوده های پیشنهادی مشاور)
 • شیوه های مداخله
 • اولویت های مداخله
 • وضعیت آتی بافت های فرسوده (تجمیع، شبکه معابر و نفوذ پذیری، خدمات و …)

جمع بندی

 • نقشه طرح تفصیلی ملاک عمل
گزارشات کامل طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران را از بخش فروشگاه نواندیشان می توانید تهیه کنید.
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

8 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *